Skarpskytter - M/59F1
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-GB00072-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Gert Besselink - Serienummer: GB00072. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk for leveranse til Storbritannia.
Modell og produksjon
Type
Skarpskytter
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Storbritannia
Modell
M/59F1
Kaliber
7,62x51 mm
Produksjonsperiode
1968-1969
Antall produsert
965
Serienummer
GB00001-GB00965
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1230 mm
Siktelinje
810 mm
Pipelengde
700 mm
Pipediameter v/munning
19 mm
Antall rifler
4
Rifling
Høyre
Riflestigning
1:304,8 (12")
Vekt
4500 gram
Skjefte
Fransk nøttetre
Utstyr
Ammunisjon 7,62x51 NATO (.308 Win)
Beskrivelse

Skarpskyttergevær M/59 ble approbert 6. januar 1959 for bruk i Hæren og Heimevernet. Geværet ble samtidig approbert for bruk i Det Frivillige Skyttervesen (DFS).

Kongsberg Våpenfabrikk satte i gang produksjonen av geværet i 1959, men bare 150 våpen ble produsert dette året. Våpnene produsert til sivile ble produsert i en egen serie. Skyttere fikk subsidier fra staten ved kjøp av disse våpnene. I 1963/1964 kostet våpenet 660,- kr ved salg fra KV, noe som staten dekket 175,- kr av.

De første årene ble geværet kun produsert i kaliber 7,62x63mm (.30-06). Først i 1964 approberte Forsvarsdepartementet våpenet i kaliber 7,62x51mm (.308) som M/59F1. En del våpen ble produsert i dette kaliberet i 1964/1965.

Forsvarets geværer ble produsert i en egen serie. En del av disse ble levert med kikkertsikte. Geværer ble både levert originalt i 7,62x51mm. Andre ble modifisert fra 7,62x63mm til det nye NATO kaliberet av Forsvaret selv.

Først i 1967 ble kaliber 6,5x55mm akseptert som kaliber i Mausergeværet for bruk i DFS. Det ble fritt frem for skyttere å sette inn piper i dette kaliberet. Forsvaret tok aldri i bruk 6,5x55mm.

En spesiell utgave av M/59 for skiskyttere ble utviklet og produsert i et mindre antall.

M/59 ble aldri noen suksess i DFS og medførte et salg på bare rundt 5000 våpen. M/59 ble for dyrt i forhold til å bygge opp et skarpskyttervåpen basert på en Krag-Jørgensen låskasse. Presisjonen var dårligere enn Kragen. Rekyl, skjefteform og begrensning i tillatte sikter bidro heller ikke i positiv retning. 7,62mm kaliberet var dyrere i bruk enn 6,5mm for de som ikke var så heldig å ha tilgang til forsvarsammunisjon. M/59 ble for mange bare et reservegevær for feltskyting under dårlige værforhold, når Kragen ikke kunne brukes.

Produksjonen av M/59 og M/59F1 ble sterkt redusert når det nye skarpskyttergeværet M/67 ble approbert. De siste M/59 geværene ble levert til Forsvaret i 1969.

Alle geværer som ble levert til Heimevernet ble senere omgjort til kaliber 7,62x51mm (M/59F1).

Det ble levert en serie M/59 F1 til Storbritannia i 1968-1969. Disse var nummerert i en egen serienummerrekke som startet på GB 00001. Våpnene til Storbritannia ble levert fra fabrikken uten baksikte, da dette skulle ettermonteres av kunden.

Merking

Toppen av låskassen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, M/59 og F1. Låskassens venstre side er merket med serienummer på formatet GB00001.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-GB00072-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Gert Besselink - Serienummer: GB00072.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-GB00072-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Gert Besselink - Serienummer: GB00072.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-GB00072-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Gert Besselink - Serienummer: GB00072.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-GB00072-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Gert Besselink - Serienummer: GB00072.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-GB00072-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Gert Besselink - Serienummer: GB00072.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-GB00072-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Gert Besselink - Serienummer: GB00072.

Tilbake til