Patenter

Tittel Årstall
Svensk Patent Nr 1641 - Anordningar vid bakladdningmekanismen å remingtongevär - L.H. Hagen & Co 14. mai 1888
Norsk Patent Nr 1046 - Forbedringer ved remingtonrifler - H.C. Larsen, Drammen 9. januar 1889
Norsk Patent Nr 1144 - Forbedringer ved remingtonriflernes mekanisme - H.C. Larsen, Drammen 3. april 1889
Norsk Patent Nr 1145 - Sikkerhetshane ved remingtonriflernes mekanisme - H.C. Larsen, Drammen 3. april 1889
Svensk Patent Nr 2511 - Magasinsgevär med cylindertillslutning - O.H.J. Krag og E. Jörgensen 16. desember 1889
Svensk Patent Nr 4591 - Magasinsgevär med cylindertillslutning - O.H.J. Krag og E. Jörgensen 23. september 1892
Norsk Patent Nr 18595 - Utskytningsapparat med granat for mindre skytevaaben - Major R.H. Quisling, Kristiania 7. mai 1908
Norsk Patent Nr 22283 - Anordning av utskytningsapparater for mindre skytevaaben - Major R.H. Quisling, Kristiania 29. juni 1911
Norsk Patent Nr 28758 - Apparat til utskytning av granater ved hjælp av et almindelig gevær - Verkstedformand Karl Hagen, Kristiania 10. februar 1917
Norsk Patent Nr 29330 - Anordning ved granatutskytningsapparat for geværer - N.W. Aasen, Kristiania 18. september 1917
Norsk Patent Nr 30941 - Anordning ved utskytningsapparater for granater eller lignende prosjektiler - Ingeniør Fridthjof N. Brøndby, Kristiania 22. mai 1918
Svensk Patent Nr 29043 - Automatisk magasinspistol - O.H.J. Krag 15. september 1908
Svensk Patent Nr 30389 - Automatisk pistol - H. Sunngård 15. januar 1910
Norsk Patent Nr 41014 - Harpungevær 15. juli 1922
Norsk Patent Nr 41015 - Harpun for fangst av størje, hval og lign. 15. juli 1922
Norsk Patent Nr 42331 - Anordning ved laderammer for magasingeværer 1. mai 1925
Svensk Patent Nr 66023 - Bakladdningsmechanism för valfängstkanoner 23. oktober 1926
Svensk Patent Nr 65571 - Anordning ved skjutapparater för slakting av djur - E.R. Dahlström 10. november 1926
Norsk Patent Nr 85530 - Linekastende apparat (redningsrakett) 12. mars 1955