Patenter

Tittel Årstall
Patent Nr 41014 - Harpungevær 15. juli 1922
Patent Nr 41015 - Harpun for fangst av størje, hval og lign. 15. juli 1922
Patent Nr 42331 - Anordning ved laderammer for magasingeværer 1. mai 1925
Patent Nr 85530 - Linekastende apparat (redningsrakett) 12. mars 1955