Delesalg

Disse verktøyene og delene kommer fra produksjonen av salongeværer og slaktepistol ved Kongsberg Våpenfabrikk. Når produksjonen ble avsluttet ble gjenværende deler og verktøy solgt. KVF har gleden av å kunne tilby noen av disse for salg. Send mail om det er noe du lurer på eller om du ønsker å bestille noen av delene. Også andre deler dukker opp innimellom.

Verktøy
Deler for Krag-Jørgensen

Disse delene er for Krag-Jørgensen M/1894 om ikke annet er angitt.

Oppgitte delenummer er ihht delekatalog og prisliste nr. 501.

Delenr: 400-1001 Avtrekker50
Delenr: 400-1001b Avtrekker, M/1930UTSOLGT
Delenr: 300-1003 AvtrekkerfjærUTSOLGT
Delenr: 400-1002 Avtrekkerhake30
Delenr: 300-1004 AvtrekkerstiftUTSOLGT
Delenr: 400-1201 Avtrekker, sammensatt100
Delenr: 400-1010 Bånd, øvreUTSOLGT
Delenr: 300-1011 Bånd, nedreUTSOLGT
Delenr: 300-1005 Båndfjær, øvreUTSOLGT
Delenr: 300-1006 Båndfjær, nedreUTSOLGT
Delenr: 400-1012 Magasindeksel50
Delenr: 400-1575 Magasindeksel for 8mm patronUTSOLGT
Delenr: 400-1013 Ekstraktor uten hjelpefjær50
Delenr: 300-3015 Ekstraktor uten hjelpefjær, M/1912UTSOLGT
Delenr: 300-1014 Ekstraktor, hjelpefjærUTSOLGT
Delenr: 300-3015 Ekstraktor, hjelpefjær, M/1912UTSOLGT
Delenr: 300-1015 EkstraktorskrueUTSOLGT
Delenr: 300-1017 HaneUTSOLGT
Delenr: 400-1217 Hane m/ bolt70
Delenr: 400-1219 Rekylkappe komplettUTSOLGT
Delenr: 26 Kappe M/1930UTSOLGT
Delenr: 300-1024 Kappeskrue20
Delenr: 300-1025 Koblingsøye50
Delenr: 300-1027 Kornskrue50
Delenr: 300-1028 Kryss-skrue20
Delenr: 300-1032 Magasinavstenger30
Delenr: 300-1034 Magasinbolt30
Delenr: 300-1068 TilbringerfjærUTSOLGT
Delenr: 400-1036 Magasinlokk50
Delenr: 300-1038 Overtre-beslag50
Delenr: 300-1044 Remhempe kolbe30
Delenr: 300-1045 Remhempe skrue20
Delenr: 300-1046 Rørstykke50
Delenr: 400-1048 SikteklaffUTSOLGT
Delenr: 400-3035 Sikteklaff for M/1912UTSOLGT
Delenr: 300-1049 Sikteklaff fjærUTSOLGT
Delenr: 300-1050 Sikteklaff skrueUTSOLGT
Delenr: 400-1052 SikteskyverUTSOLGT
Delenr: 400-1053 Sikteskyver stopperUTSOLGT
Delenr: 300-1054 Sikteskyver fjærUTSOLGT
Delenr: 400-1055 Siktestol50
Delenr: 400-1055a Siktestol, M/1895, M/1897UTSOLGT
Delenr: 400-1055b Siktestol, M/1894, B-prosjektilUTSOLGT
Delenr: 300-1056 Siktestol skrue, foranUTSOLGT
Delenr: 300-1057 Siktestik skrue, bakUTSOLGT
Delenr: 400-1058 SikringsfløyUTSOLGT
Delenr: 300-1059 Sikringsfløy skrueUTSOLGT
Delenr: 300-1061 Skjefteskrue20
Delenr: 300-1062 Skjefteskrue blikk20
Delenr: 300-1063 Slagfjær30
Delenr: 400-1064 Sluttstykke, komplettUTSOLGT
Delenr: 400-1064a Sluttstykke, boltUTSOLGT
Delenr: 400-1064b Sluttstykke, bolt, Sivilt merketUTSOLGT
Delenr: 400-1064c Sluttstykke, bolt, SteyrUTSOLGT
Delenr: 400-3042 Sluttstykke, bolt, M/1912UTSOLGT
Delenr: 400-1265 Magasintilbringer, sammensatt100
Delenr: 300-1078 TennstempelUTSOLGT
Delenr: 300-1070 Utkaster50
Delenr: 300-1071 Utkasterstift50
Delenr: 400-1072 Underbeslag50
Delenr: 400-3043 Underbeslag, M/1912UTSOLGT
Delenr: 400-4072 Underbeslag, M/1930UTSOLGT
Delenr: 300-1073 Skrue for underbeslag20
Delenr: 300-3044 Skrue for underbeslag, M/1912UTSOLGT
Delenr: 300-1336 Rembøyle for nedre båndUTSOLGT
Delenr: xxx-xxxx Klakkhylse50
Delenr: xxx-xxxx Klakkhylse, M/1895, M/1897UTSOLGT
Delenr: 400-9090 Dioptersikte M/1930UTSOLGT
Delenr: xxx-xxxx Dioptersikte M/1923UTSOLGT
Deler for M/06 Salonggevær:

Oppgitte delenummer er ihht delekatalog og prisliste nr. 501.

Delenr: 400-1027 Sluttstykkebolt fjærUTSOLGT
Delenr: 301-1022 Slagfjær60
Deler for M/22 Salonggevær:

Oppgitte delenummer er ihht delekatalog og prisliste nr. 501.

Delenr: 401-1007 Hane50
Delenr: 401-1124 Høne/sluttstykke uten tennstempelUTSOLGT
Delenr: 400-1027 Sluttstykkebolt fjærUTSOLGT
Delenr: 301-1022 Slagfjær60
Delenr: 401-1009 Kappe av stål30
Delenr: 301-1020 Skjefteskrue fremre20
Delenr: 301-1016 Sikteklaff/Baksikte50
Delenr: 301-1018 Sktestol/Baksikteskyver20
Delenr: 301-1017 Skrue for feste av baksikte (nyprodusert)UTSOLGT
Delenr: 401-1011 Korn/Fremsikte20
Delenr: 401-1133 Underbeslag/Avtrekkerbøyle30
Delenr: 301-2004 Dekkplate for siktespor i løpet20
Deler for M/29 Salonggevær:

Oppgitte delenummer er ihht delekatalog og prisliste nr. 501.

Delenr: 401-1007 Hane50
Delenr: 401-1124 Høne/sluttstykke uten tennstempelUTSOLGT
Delenr: 400-1027 Sluttstykkebolt fjærUTSOLGT
Delenr: 301-1022 Slagfjær60
Delenr: 401-2133 Underbeslag/Avtrekkerbøyle30
Delenr: 401-2009 Kappe av stål30
Delenr: 301-2020 Skjefteskrue Fremre20
Delenr: 401-1011 Korn/Fremsikte20
Delenr: 301-1016 Sikteklaff/Baksikte50
Delenr: 301-1018 Sktestol/Baksikteskyver20
Delenr: 301-1017 Skrue for feste av baksikte (nyprodusert)UTSOLGT
Delenr: 301-2004 Dekkplate for siktespor i løpet20
Delenr: 301-2044 Sikteklaff-fjær/Diopterfjær20
Deler for M/30 Salonggevær:

Oppgitte delenummer er ihht delekatalog og prisliste nr. 501.

Delenr: xxx-xxxx Låskasseskrue20
Delenr: 400-1132 KornUTSOLGT
Delenr: xxx-xxxx Bakre rembøyle30
Delenr: xxx-xxxx Mutter for fremre rembøyle20
Delenr: xxx-xxxx Fremre rembøyle30
Delenr: 401-5123 Baksikte50
Delenr: 301-1038 Skrue for feste av baksikte (nyprodusert)UTSOLGT
Delenr: xxx-xxxx Skjeftehylse for skjefteskrue20
Delenr: 301-5026 Slagbolt for sluttstykke30
Delenr: 401-5007 Hane for sluttstykke30
Delenr: 301-5025 Slagfjær for sluttstykke30
Delenr: 301-5004 Skrue for avtrekkerfjær20
Delenr: 301-5001 Avtrekker30
Delenr: xxx-xxxx Skrue til avtrekker30
Delenr: xxx-xxxx Skrue til diopterbaseUTSOLGT
Delenr: xxx-xxxx Del til sluttstykkeUTSOLGT
Delenr: 401-5103 Avtrekkerfjær100
Delenr: 401-5132 Avtrekkerbøyle30
Delenr: 301-5061 Diopterbase60
Delenr: 301-5006 UtdragerUTSOLGT
Deler for M/30A Salonggevær:
Slagfjær for sluttstykke30
Skrue for avtrekkerfjær20
Fremsiktebase100
Korn30
Fremre skrue20
Deler for M/51 Slaktepistol:
Sikring50
Avtrekkerbøyle30
Utdragerfjær50
Slagfjær60
Hane50
HøneUTSOLGT
Munningstrakt (nyprodusert)250
Deler for M/22 Rolling Block Hagle:
Slagfjær200
Skrue for slagfjær20
SluttstykkeUTSOLGT
Vippearm for sluttstykke50
Fjær for vippearmUTSOLGT
AvtrekkerfjærUTSOLGT
Festeskrue for fjær vippearmUTSOLGT
Festeskrue for avtrekkerfjærUTSOLGT
Utdrager kal 16, sett på 2 stk. NB! Ikke herdet.300
Utdrager kal 12, sett på 2 stk. NB! Ikke herdet.300
Låseskrue for utdrager, sett på 2 stk50
Tenn-nålUTSOLGT
Låseskrue for tenn-nålUTSOLGT
Kolbekappe200
Kryss-skrue M6x43UTSOLGT
M5 dekkskrue for hane- og sluttstykkeboltUTSOLGT
Baksikte #1 for 100 cm pipeUTSOLGT
Baksikte #1 for 90 cm pipeUTSOLGT
Baksikte #1 for 80 cm pipeUTSOLGT
Siktekorn20
Andre deler:
Fremre rembøyle for Mauser GB 50,-
Avtrekker Mauser M98 50,-
Fremre rembøyle og rembøyleskrue Mauser M/67 70,-
Utdrager med splint og fjær for M/67 cal .22 LR UTSOLGT
Låsestykke for MG34 - Tyskprodusert. Forskjellige merkinger tilgjengelig. UTSOLGT