Produksjonsprosessser
Her vises en overordnet beskrivelse av produksjonsprosessen for kaldhamring av geværpiper. Beskrivelsen er fra 1965.

Kaldhamring av geværpiper