Bilder av ansatte/personer ved Kongsberg Våpenfabrikk
Ansatte ved KV i 1935
Ansatte ved Kongsberg Vaabenfabrikk i 1935.

Arbeidsfolk ved KV 1
Arbeidsfolk ved fabrikken

Arbeidsfolk ved KV 2
Arbeidsfolk ved fabrikken

Ansatte ved KV i 1946
Ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1946

Ansatte ved KV i 1949
En gruppe personer ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1949. Personen fremst til høyre er Andreas Andersen som deltok i våpenreparasjonskurs ved KV.