Bilder fra Kanonfabrikken
Kanonhallen 1

Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland

Kanonhallen 2

Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland

Kanonhallen 3

Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland

Kanonhallen 4

Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland

Kanonhallen 5

Foto: Hvalkanon nr 500 ifm kanonavdelingens 30 årsjubileum i 1946.