Kongsberg Våpenfabrikk - Viktige Årstall
Del I: (etablering av bygninger er utelatt) Del II (oppkjøp av datterselskaper er utelatt. Det samme er etablering av bygninger) Del III (inkluderer vesentlige oppkjøp i størrelsesorden 100 ansatte eller flere / etablering av fabrikker / store leveranser. Kontrakter er utelatt)