Rifler og musketter

Modell Type Kaliber Kunde Mekanisme Produsert Antall Serienummer
M/1821 Rifle 22 lødig Hæren Flintlås 1821-1822 481 godkjent (600 produsert) -
M/1825 Muskett 16 lødig Hæren Flintlås 1825-1829 ca 2334 1-ca2334
M/1829 Muskett 16 lødig Hæren Flintlås 1829-1834 ca 3367 ca 2334-ca 5700
M/1834 Muskett 16 lødig Hæren Flintlås 1834- ca 6300 ca 5700-ca 12000
1834 Malmberg Rifle 18 lødig Hæren Perkusjon 1834-1835 100 -
1834 Enger Rifle 18 lødig Hæren Perkusjon 1834-1835 100 -
M/1821/41 Rifle 22 lødig Hæren Perkusjon 1841- 481? -
M/1825/41 Muskett 16 lødig Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1829/41 Muskett 16 lødig Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1834/41 Muskett 16 lødig Hæren Perkusjon 1841- - -
M/1842 Kongsberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1842-1844 400 1-400
M/1842 Liége Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1842-1843 100 1-100
M/1843 - Type I Muskett 16 lødig Hæren (Krigsskolen) Perkusjon 1843 30 1-30
M/1843 - Type II Muskett 16 lødig Hæren (Krigsskolen) Perkusjon 1843 25 31-55
M/1843 - Type III Muskett 16 lødig Hæren (Krigsskolen) Perkusjon 1843 25 56-75
M/1843 - Type IV Muskett 16 lødig Hæren (Krigsskolen) Perkusjon 1843 5 76-80
M/1843 Muskett 17 lødig (17,1 mm) Marinen Perkusjon 1843- 1790 1-1790
M/1843/58 Tapprifle 17 lødig (17,1 mm) Marinen Perkusjon 1858- Ukjent (mindre enn 1790) mellom 1-1790
M/1845 Rifle 18 lødig Marinen Kammerlader 1845-1846 100 1-100
M/1846 Kongsberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1846-1850 2882 1-2882
M/1846 Liége Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1846-1847 1500 1-1500
M/1846 Herzberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1847-1848 1500 1-1500
M/1848 - Modell I Rifle 18 lødig Hæren (Krigsskolen) Kammerlader 1848 25 1-25
M/1848 - Modell II Rifle 18 lødig Hæren (Krigsskolen) Kammerlader 1848 30 26-55
M/1848 - Modell III Rifle 18 lødig Hæren (Krigsskolen) Kammerlader 1848 20 56-75
M/1848 - Modell IV Rifle 18 lødig Hæren (Krigsskolen) Kammerlader 1848 5 76-80
M/1849 Rifle 18 lødig Marinen Kammerlader 1849-1852 Ca 450 1-100 og 1-ca 350
M/1849 Kongsberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1850-1855 6906 1-6906
M/1849 Liége Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader - 2000 1-2000
M/1849 Herzberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1850-1853 2000 1-2000
M/1850 Vollgevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) - Perkusjon 1850 - -
M/1851 Forsøkskarabin Karabin 18 lødig Hæren (Kavaleriet) Kammerlader 1851 12 1-12
M/1821/41/51 Rifle 15 lødig Hæren Perkusjon Tappgevær 1851- 481? -
M/1825/41/51 Rifle 15 lødig Hæren Perkusjon Tappgevær 1851- - -
M/1829/41/51 Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon Tappgevær 1851- - Innenfor ca 2334-ca 5700
M/1834/41/51 Rifle 15 lødig Hæren Perkusjon Tappgevær 1851- - -
1852 Forsøkskarabin Karabin 18 lødig Hæren (Kavaleriet) Kammerlader 1852-1854 - -
M/1852 Rifle 18 lødig Marinen Kammerlader 1852-1855 481 1-481
M/1855 Rifle 18 lødig Marinen Kammerlader 1855-1857 630 484-ca 1110
M/1855 Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1855-1859 ca 3300 6907-ca 10807
M/1842/55 Kongsberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1855- mindre enn 400 innenfor 1-400
M/1842/55 Liége Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1855- mindre enn 100 innenfor 1-100
M/1846/55 Kongsberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1855- mindre enn 2882 innenfor 1-2882
M/1846/55 Liége Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1855- mindre enn 1500 innenfor 1-1500
M/1846/55 Herzberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1855- mindre enn 1500 innenfor 1-1500
M/1849/55 Kongsberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1855- mindre enn 6500 innenfor 1-6673
M/1849/55 Liége Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1855- mindre enn 2000 innenfor 1-2000
M/1849/55 Herzberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1855- mindre enn 2000 innenfor 1-2000
1856 Vollgevær (forsøk) Vollgevær - - Kammerlader 1856 - -
M/1857 Rifle 18 lødig Marinen Kammerlader 1857-1860 490 ca 1111-1600
M/1857 Karabin 40 lødig Hæren (Kavaleri) Kammerlader 1858 225 1-225
M/1848/57 - Modell I Rifle 18 lødig Hæren (Krigsskolen) Kammerlader 1857-1858 25 1-25
M/1848/57 - Modell II Rifle 18 lødig Hæren (Krigsskolen) Kammerlader 1857-1858 30 26-55
M/1848/57 - Modell III Rifle 18 lødig Hæren (Krigsskolen) Kammerlader 1857-1858 20 56-75
M/1848/57 - Modell IV Rifle 18 lødig Hæren (Krigsskolen) Kammerlader 1857-1858 5 76-80
M/1859 Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859-1861 1700 10858-12476
M/1842/55/59 Kongsberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859 mindre enn 400 innenfor 1-400
M/1842/55/59 Liége Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859 mindre enn 100 innenfor 1-100
M/1846/55/59 Kongsberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859 mindre enn 2882 innenfor 1-2882
M/1846/55/59 Liége Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859 mindre enn 1500 innenfor 1-1500
M/1846/55/59 Herzberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859 mindre enn 1500 innenfor 1-1500
M/1849/55/59 Kongsberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859 mindre enn 6500 innenfor 1-6673
M/1849/55/59 Liége Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859 mindre enn 2000 innenfor 1-2000
M/1849/55/59 Herzberg Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859 mindre enn 2000 innenfor 1-2000
M/1855/59 Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1859 mindre enn ca 4100 innenfor 6710-10807
M/1855/57/59 Rifle 18 lødig Hæren Kammerlader 1856-1857 ca 600 -
M/1857/59 Karabin 40 lødig Hæren (Artilleriet) Kammerlader 1859 Ukjent Ukjent
1859 forsøksmodell Rifle 4 linjer Ukjent Kammerlader 1859 - 20A
M/1860 Rifle 4 linjer Marinen Kammerlader 1861-1865 1430 1-1430
M/1860 Langt Rifle 4 linjer Hæren Kammerlader 1860-1867 ca 7000 innenfor 1-11800
M/1860 Kort Rifle 4 linjer Hæren Kammerlader 1860-1867 ca 1000 innenfor 1-11800
M/1860 Langt Skarpskytter 4 linjer Hæren Kammerlader 1860-1867 ca 2000 innenfor 1-11800
M/1860 Kort Skarpskytter 4 linjer Hæren Kammerlader 1860-1867 ca 2000 innenfor 1-11800
M/1860 Langt Skytterlagsgevær Skarpskytter 4 linjer Sivil Kammerlader, Lund, Landmark 1861-1866 ca 609 1- ca 609
M/1860 Kort Skytterlagsgevær Skarpskytter 4 linjer Sivil Kammerlader, Lund, Landmark 1861-1867 ca 3085 1- ca 3085
M/1825/41/60 Tappstusser 15 lødig Hæren Perkusjon Tappstusser 1860- - Innenfor 1-ca 2334
M/1829/41/60 Tappstusser 15 lødig Hæren Perkusjon Tappstusser 1860- - -
M/1834/41/60 Tappstusser 15 lødig Hæren Perkusjon Tappstusser 1860- - -
M/1834/41/60 Muskett 16 lødig Private Perkusjon - - -
Sivil Perkusjonsrifle Rifle 4 linjer Skytterlag/Private Perkusjon ca 1861-1864 Noe over 500 ca 1-501
Sivil Kammerlader ca 1863 Rifle 4 linjer Private Kammerlader - - -
Jaktrifle ca 1863 Rifle 4 linjer Private Kammerlader - - -
1864 Karabin m/løskolbe Karabin 4 linjer Hæren (Kavaleriet) Kammerlader 1864 10 -
1864 Landmarks Vollgevær Rifle 21,5 mm - Kammerlader 1864 - -
M/1862/66 Karabin 4 linjer Hæren (Artilleriet) Kammerlader 1864-1865 304 1-
M/1865 Karabin 4 linjer Hæren (Kavaleri) Kammerlader 1864-1865 1086 Innenfor 1-1400
M/1849 Lund Rifle 18 lødig Marinen Lund 1869-1870 Ukjent (mindre enn 65) Innenfor 1-100 og 1-ca 350
M/1852 Lund Rifle 18 lødig Marinen Lund 1869-1870 Ukjent (mindre enn 65) Innenfor 1-481
M/1855 Lund Rifle 18 lødig Marinen Lund 1869-1870 Ukjent (mindre enn 65) Innenfor 484-ca 1110
M/1857 Lund Rifle 18 lødig Marinen Lund 1869-1870 Ukjent (mindre enn 65) Innenfor ca 1111-1600
M/1845 Landmark Rifle 18 lødig Marinen Landmark 1871-1877 Ukjent (mindre enn 100) Innenfor 1-100
M/1849 Landmark Rifle 18 lødig Marinen Landmark 1871-1877 Ukjent (mindre enn 450) Innenfor 1-100 og 1-ca 350
M/1852 Landmark Rifle 18 lødig Marinen Landmark 1871-1877 Ukjent (mindre enn 481) Innenfor 1-481
M/1855 Landmark Rifle 18 lødig Marinen Landmark 1871-1877 Ukjent (mindre enn 630) Innenfor 484-ca 1110
M/1857 Landmark Rifle 18 lødig Marinen Landmark 1871-1877 Ukjent (mindre enn 490) Innenfor ca 1111-1600
M/1855/67 Lund (Lang) Rifle 18 lødig Hæren Lund 1867- 203 -
M/1860 Landmark Rifle 4 linjer Marinen Landmark ca. 1875-1877 913 Innenfor 1-1430
M/1860 Landmark Rifle 4 linjer Hæren Landmark - - -
M/1867 Langt Rifle 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1867 Langt Skarpskytter 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1860/67 Langt (KV) Rifle 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1860/67 Langt (HA) Rifle 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1860/67 Langt (KV) Skarpskytter 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1860/67 Langt (HA) Skarpskytter 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1867 Kort Rifle 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1867 Kort Skarpskytter 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1860/67 Kort (KV) Rifle 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1860/67 Kort (HA) Rifle 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1860/67 Kort (KV) Skarpskytter 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1860/67 Kort (HA) Skarpskytter 4 linjer Hæren Lund - - -
M/1860/67 (Sivil ombygging) Rifle 11,9 mm Lund Sivile Lund omgjort til sentertenning 1897-> ca 6000 -
M/1860/67 Remington Rifle 4''' (12x42R og 12x44R) Marinen Rolling Block 1868-1869 514 Innenfor 1-1430
M/1867 Remington (Hæren) Rifle 12x42R og 12x44R Hæren Rolling Block 1867-1883 52380 1-52380
M/1867 Remington (Sivile/Skytterlag) Rifle 12x44R Sivil Rolling Block ca 1868-1887 ca 800 1- ca 800
M/1867 Remington Treningsgevær Rifle 6mm Flobert Hæren Rolling Block 1886 70
M/1869 Karabin 4 linjer Hæren (Artilleri) Lund 1868-1869 3 Høyere enn 1400
M/1862/66/69 Karabin 4 linjer Hæren (Artilleri) Lund - - -
M/1862/66/69 Skarpskytter Karabin 4 linjer Hæren (Artilleri) Lund - - -
M/1869 Karabin 4 linjer Hæren (Kavaleri) Lund 1868-1869 - Høyere enn 1400
M/1869 Skarpskytter Karabin 4 linjer Hæren (Kavaleri) Lund 1868-1869 - Høyere enn 1400
M/1865/69 Karabin 4 linjer Hæren (Kavaleri) Lund - Mindre enn 1086 Innenfor 1-1400
M/1865/69 Skarpskytter Karabin 4 linjer Hæren (Kavaleri) Lund - - -
Krag-Petersson (prøvegevær) Rifle 12x44R - Krag-Petersson ca 1873 - Ingen
M/1876 Krag-Petersson Rifle 12x44R Marine Krag-Petersson 1876-1877, 1882 975 1-975
M/1865/69/77 Karabin 4 linjer Hæren (Kavaleri) Lund 1877- - -
M/1865/69/77 Skarpskytter Karabin 4 linjer Hæren (Kavaleri) Lund 1877- - -
M/1884 Jarmann Rifle 10,15 Jarmann Hæren Bolt 1883- - 1-14370
M/1884 Jarmann Rifle 10,15 Jarmann Marinen Bolt ca 1885-1892 717 (alle modeller) ca 2500-2800, ca 6001-6400 (alle modeller)
M/1884 Jarmann Rifle 10,15 Jarmann Sivil Bolt 1883-1894 603 -
M/1884/87 Jarmann Rifle 10,15 Jarmann Marine Bolt ca 1885-1892 717 (alle modeller) ca 2500-2800, ca 6001-6400 (alle modeller)
M/1884/87 Jarmann Rifle 10,15 Jarmann Hæren Bolt 1887-1897 - -27850
M/1888 Remington Karabin 8x58RD Hæren (Kavaleriet) Rolling Block 1888-1890 322 Innenfor 1- ca 1185
M/1888 Remington Karabin 8x58RD Hæren (Ingeniør) Rolling Block 1888-1891 596 Innenfor 1-1185
M/1891 Remington (Kavaleri og Artilleri) Karabin 8x58RD Hæren (Kavaleri og Artilleri) Rolling Block 1891-1897 3808 (kav + ing) ca 1185-5105
M/1891 Remington (Ingeniør) Karabin 8x58RD Hæren (Ingeniør) Rolling Block 1891-1897 3808 (kav + ing) ca 1185-5105
M/1894 Krag Steyr Rifle 6,5x55 mm Hæren Bolt 1896-1897 29000 4B, 5B, 1-20000, 30001-39000
M/1894 Krag Steyr Rifle 6,5x55 mm Private Bolt 1897 4900 3001-7500, diverse, 200-400?
M/1894 Krag Rifle 6,5x55 mm Hæren Bolt 1895-1922 122800 20201-152000
M/1894 Krag Rifle 6,5x55 mm Marinen Bolt 1895-1900 3396 2511-5906
M/1894 Krag Rifle 6,5x55 mm Private Bolt 1895-1944 33537 1-2500, ca 201-400, 8001-39337, NC39001-NC39300
M/1894 Krag Kikkertsiktegevær Rifle 6,5x55 mm Hæren Bolt 1910 1000 89602-90601
M/1894 Krag Instruksjonsmodell (kort) Rifle 6,5x55 mm Hæren Bolt Ukjent Diverse
M/1894 Krag Instruksjonsmodell (lang) Rifle 6,5x55 mm Hæren Bolt 1921, 1923 24 1-?
M/1894 Krag (ombygd) Rifle .22 LR Forsvaret Bolt Slutten av 50-tallet 3000 Diverse
M/1895 Krag Karabin 6,5x55 mm Hæren (Kavaleri) Bolt 1894-1906 5843 59-63, 90-91, 1-850, 851-2350, 2351-3130, 4697-5130, 7031-7780, 8531-9280
M/1895 Krag Karabin 6,5x55 mm Privat Bolt 1896-1913 Ca 338 74-418
M/1897 Krag Karabin 6,5x55 mm Hæren (Ingeniør) Bolt 1900-1902 3466 3131-4696, 5131-6000, 6001-7030
M/1904 Krag Rifle 6,5x55 mm Hæren (Ingeniør) Bolt 1906-1908 2750 7781-8530, 9281-10030, 10032-10699, 10700-11031, 11782-12031
M/1906 Krag Karabin 6,5x55 mm Private (Guttekarbin) Bolt 1906-1919 3321 1-3321
M/1907 Krag Rifle 6,5x55 mm Hæren (Artilleri) Bolt 1908 750 11032-11781
M/1912 Krag - Prøvemodell Karabin 6,5x55 mm Hæren Bolt 1911 60 1-40 og 1-20
M/1912 Krag Karabin 6,5x55 mm Hæren Bolt 1913-1926 30118 1-30118
M/1912 Krag Karabin 6,5x55 mm Private Bolt 1912-1920 1552 F41-F92, 93-1592, 28472-28481
M/19xx Fektegevær Fektegevær Ingen Hæren Fjærende støtarm 19xx- Ukjent -
M/1923 Fektegevær Fektegevær Ingen Hæren Fjærende støtarm 1923- Ukjent -
M/1923 Krag Rifle 6,5x55 mm Hæren Bolt 1923-1926 320 1-320
M/1923 Krag Rifle 6,5x55 mm Private Bolt 1923-1924 310 2001-2310
M/1925 Krag Rifle 6,5x55 mm Private Bolt 1925-1950 2274 1-1900, NC1901-NC2150, 2151-2274
M/1930 Krag Rifle 6,5x55 mm Private Bolt 1936-1951 854 21-924
M/38 Mauser Rifle 6,5x55 mm Hæren Bolt 1937-1938 25 -
M/1935 Elgrifle Rifle 8x57IS MODERAT Private Bolt 1935-1940 19 + mindre enn 50 420-438 + div nr
M/1894/43 Krag Rifle 6,5x55 mm Okkupasjonsmakten Bolt 1943-1944 2350 NA152001-152175, NA176-NA1000, Nb001-Nb1000, Nc600-Nc1200
M/1894 Tysk Modell ("Stomperud") Rifle 6,5x55 mm Okkupasjonsmakten Bolt 1943-1944 600 NC600-NC1200
Krag Erstatningsgevær Rifle 6,5x55 mm Private Bolt 1946-1951 ca 650 Lxxx-Lxxx
M/1948 Krag Jaktrifle 8x57IS MODERAT Private Bolt 1948-1949 500 Div nr
M/1951 Krag Jaktrifle 8x57IS MODERAT Private Bolt 1950-1951 1000 1593-2592
M/1951 Fektegevær Fektegevær Ingen Kystartilleriet Fjærende støtarm - - -
M/52 Jaktrifle 8x57IS og .30-06 Private Bolt 1954-1958 452 1001-1452
M/98k F1 Karabin 7,62x63 mm Hæren Bolt 1954-1958 Ukjent HÆR NNNNN til HÆR NNNNN
M/98k F1 Karabin 7,62x63 mm Flyvåpenet Bolt 1954-1958 Ukjent FLY(s) NNNNN til FLY(s) NNNNN
M/98k F1 Karabin 7,62x63 mm Kystartilleriet Bolt 1954-1958 Ukjent K.art.nr. NNNN til K.art.nr. NNNN
M/98k Karabin 7,92x57mm Marinen Bolt 1954-1958 Ukjent K.N.M. Nr.NNN til K.N.M. Nr.NNNN, KNM NNNN til KNM NNNN
M/98k F1 Z.F. 41 Karabin 7,62x63 mm Heimevernet Bolt Tidlig 50-tall Ca 400 HÆR 150001 til HÆR 150400
G33/40 Karabin 7,92mm Politi Bolt - Ukjent POLITI NNN til POLITI NNN
M/55 Jaktrifle .30-06 Private Bolt 1955-1963 17 (usikkert) 1453-1470 (usikkert)
M/58 Skarpskytter 7,62x63 mm Hæren Bolt 1956-1958 157 5-161
M/58 Skarpskytter 7,62x63 mm Private Bolt 1958 37 162-198
M/59 Skarpskytter 7,62x63 mm Private (DFS), Luftforsvaret, HV Bolt 1959-1967 7424 5001-8604,9542-9561,55001-58800
M/59F1 Skarpskytter 7,62x51 mm Private (DFS), Sjøforsvaret, Hæren, HV Bolt 1963-1967 5829 8605-9541,9562-9950,10001-10050,58801-59125,59201-63328
M/59F1 Skarpskytter 6,5x55 Mauser Private (Skiskytter) Bolt 1967 50 9951-10000
M/59F1 Skarpskytter 7,62x51 mm Storbritannia Bolt 1968-1969 965 GB00001-GB00965
M/59F2 Skarpskytter 6,5x55 mm USA Bolt 1968-1969 Ca 50 USA00001-USA00488
M/59F1 Skarpskytter 7,62x51 mm Canada Bolt 1968-1969 Ca 15 C00001-C00015
M/59F1 m/kikkert Skarpskytter 7,62x51 mm Forsvaret Bolt - - -
M/60 Jaktrifle 7,62x63 mm Private Bolt 1960 3 (usikkert) 1471-1473 (usikkert)
M/62 Jaktrifle .308 og .30-06 Private Bolt 1967-1970 32 (usikkert) 1462-1553 (usikkert)
M/64 Treningsgevær 7,62x51 mm Hæren Bolt 1964-? ca 2000 Spredte nummer
M/67 Skarpskytter 7,62x51 mm Hæren Bolt 197x - 63354-
M/67F2 senere M/67 Skarpskytter 6,5x55 Mauser Private Bolt 1967-1993 - 20001-?
M/67F1 senere M/67 Skarpskytter 7,62x51 mm Private Bolt 1967-1993 - -
M/83 (gaveserie) Jaktrifle .308 Win Private Bolt 1983 10 001-010
M/83 (gaveserie) Jaktrifle .308 Win Private Bolt 1983 72 0001-0072
M/83 (6,5x55 mm serie) Jaktrifle 6,5x55 Mauser Private Bolt 1987-1989 35 3001-3035
M/83 (.308 serie) Jaktrifle .308 Win Private Bolt 1983-1988 1050 0001-1050
M83/S Jaktrifle .308 Win Private Bolt 1988-1991 314 5001-5624 (spredte nr), TJOO1
M83/S Jaktrifle 6,5x55 mm Private Bolt 1989-1990 42 5123-5645 (spredte nr)
M83/S Jaktrifle .30-06 Private Bolt 1990-1991 124 5263-5800 (spredte nr)
M83/SK Karabin .308 Win Private Bolt 1991-1993 55 6001-6150 (spredte nr)
M/1985E Elgbanerifle 6,5x55 mm Private Bolt - - 2001E-
M/1985E Elgbanerifle .308 Win Private Bolt - - -
IRG-M85 Skarpskytter 6,5x55 og 7,62x51 Private Bolt - 3 01-03
Lakelander 389 Jaktrifle .243 Win, 6,5x55, .270 Win, 7x64, .308 Win, .30-06 Spring, 9,3x62 Mauser Private Bolt 1990 Ikke offentlig A, B serie
Lakelander 389 Jaktrifle 7mm Rem. Magnum, .300 Win Mag, .338 Win Mag, .358 Norma Mag Private Bolt 1991 Ikke offentlig C, D serie
Lakelander 389 Karabin .308 Win, 9,3x62 Mauser Private Bolt 1990 Ikke offentlig A, B serie
Lakelander 389 Battue 7x64, 9,3x62 Mauser Private Bolt 1990 Ikke offentlig A, B serie
Lakelander 389 Battue .300 Win Mag Private Bolt 1991 Ikke offentlig C, D serie
Lakelander 389 Affut 7x64, 9,3x62 Mauser Private Bolt 1990 Ikke offentlig A, B serie
Lakelander 389 Affut .300 Win Mag Private Bolt 1991 Ikke offentlig C, D serie
Lakelander 389 Sporter 6,5x55, .308 Win Private Bolt 1990 Ikke offentlig A, B serie
Kongsberg 393 Jaktrifle .22-250 Rem., .243 Win, 6,5x55 Mauser, .270 Win, 7x64, .308 Win, .30-06 Spring, 9,3x62 Mauser Private Bolt 1993 Ikke offentlig A, B, E, F serie
Kongsberg 393 Jaktrifle 7 mm Rem Mag, .300 Win Mag, .338 Win Mag, .358 Norma Mag Private Bolt 1993 Ikke offentlig C, D serie
Kongsberg 393 Karabin .308 Win, 9,3x62 Mauser Private Bolt 1993 Ikke offentlig A, B serie
Kongsberg 393 Battue 7x64, 9,3x62 Mauser Private Bolt 1993 Ikke offentlig A, B serie
Kongsberg 393 Battue .300 Win Mag Private Bolt 1993 Ikke offentlig C, D serie
Kongsberg 393 Affut 7x64, 9,3x62 Mauser Private Bolt 1993 Ikke offentlig A, B serie
Kongsberg 393 Affut .300 Win Mag Private Bolt 1993 Ikke offentlig C, D serie
Kongsberg 393 Sporter .22-250, 6,5x55, .308 Win, .30-06 Private Bolt 1993 Ikke offentlig A, B, E, F serie
Kongsberg 393 Kasse Valgfri Private Bolt 1993 Ikke offentlig X, Y serie