7,62x51 NATO (.308 Win)

7,62x51 NATO ble spesielt konstruert for bruk av NATO alliansen. I dag er denne i bruk også i mange andre land utenfor NATO. I Norge begynte forsøkene med NATO patroner allerede på slutten av 1950 årene, men det var ikke før i midten av 1960 årene at det ble fart i produksjonen. Patronen ble produsert av Raufoss, men det kom også tidlige leveranser fra Norma.

Eksempler på patronmodeller er skarp NM60, sporlys NM62 med oransje spiss, ekserser NM42 og drivpatron NM52. Ekserserpatronene kan variere noe, men i hovedsak har de hvitkokte hylser med fire riller og prosjektiler som er loddet fast i hylsen. Drivpatronen er lukket med stjernebrett og voks. I tillegg finnes overtrykkspatron DM19 med hvitkokt hylse.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 3-1985, side 47).

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
7,62x51 NATO Panserbrytende Panserbrytende 1967 ./ammo/762x51/patroner/Patron-762x51-Raufoss-NM61-Panser-3-RA-67-Side-1.jpg
7,62x51 NATO Sporlys Sporlys - ./ammo/762x51/patroner/Patron-762x51-RA-NM62-Sporlys-25-RA-77-1.jpg
7,62x51 NATO Sporlys Sporlys - ./ammo/762x51/patroner/Patron-762x51-RA-NM62T-Sporlys-45-RA-90-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1961-1965 ./ammo/762x51/patroner/Patron-762x51-NP-DM41-Helmantel-NP-09-62-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1964-1967 ./ammo/762x51/patroner/Patron-762x51-RA-DM41-Helmantel-4-RA-65-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1967-2001 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-NM60-7-RA-72-5.JPG
7,62x51 NATO Drivpatron Ingen - ./ammo/762x51/patroner/Patron-762x51-RA-NM52-drivpatron-Energa-3-RA-70-1.JPG
7,62x51 NATO Ekserser Helmantel - ./ammo/762x51/patroner/Patron-762x51-Raufoss-Ekserser-NM42-18-RA-68-1.JPG
7,62x51 NATO Kortholdspatron Korthold - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-korthold-50skudd-NM8-7-BF-71-5.JPG
7,62x51 NATO Løspatron Ingen 1970 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-blank-20skudd-Haerens-uke-1-RA-70-4.JPG
7,62x51 NATO Løspatron Ingen 1970-1976 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-lospatron-50skudd-NM9-01-BF-74-3.JPG
7,62x51 NATO Løspatron Ingen 1975-1980 ./ammo/762x51/patroner/Patron-762x51-BF-NM126-Lospatron-49-BF-78-1.jpg
7,62x51 NATO Løspatron Ingen 1980- ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-lospatron-50skudd-NM134-34-BF-85-2.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1961-1965 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-NP-skarp-20skudd-DM41-NP-2-63.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1964-1967 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-DM41-37-RA-64-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1967-2001 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-NM60-47-RA-71-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1967-2001 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-NM60-39-RA-73-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1967-2001 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-NM60-1-RA-79-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1967-2001 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-NM60-22-RA-89-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1967-2001 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-NM60-12-RA-97-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1967-2001 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-NM60-15-RA-00-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1967-2001 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-200skudd-NM60-7-RA-72-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 197x ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-1000skudd-NM60-8-RA-73-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1989 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-1000skudd-NM60-38-RA-89-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1992 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-1000skudd-NM60-NM62-106-RA-92-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1967-2001 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-1000skudd-NM60-26-RA-82-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 2006-2008 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-CG-skarp-blyfri-20skudd-NM231-03-CG-06-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-60skudd-Beredskap-33-RA-81-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-100skudd-Beredskap-37-RA-90-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-100skudd-Beredskap-08-RA-93-1.jpg
7,62x51 NATO Panserbrytende Panserbrytende 1967 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-panser-20skudd-NM61-3-RA-67-1.jpg
7,62x51 NATO Sporlys Sporlys - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-sporlys-20skudd-NM62-32-RA-67-1.jpg
7,62x51 NATO Sporlys Sporlys - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-NM62T-8-RA-70-1.jpg
7,62x51 NATO Sporlys Sporlys - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-skarp-20skudd-NM62T-24-RA-80-1.jpg
7,62x51 NATO Sporlys Sporlys - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-sporlys-20skudd-NM62T-37-RA-81-1.jpg
7,62x51 NATO Sporlys Sporlys 1985 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-sporlys-20skudd-NM62-50-RA-85-1.jpg
7,62x51 NATO Sporlys Sporlys 1993 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-sporlys-20skudd-NM62-12-RA-93-1.jpg
7,62x51 NATO Ekserserpatron Helmantel - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-ekserserpatroner-20skudd-NM42-1-RA-68-1.jpg
7,62x51 NATO Ekserserpatron Helmantel - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-ekserser-20skudd-KV-bestilling-RA-83-1.jpg
7,62x51 NATO Drivpatron Ingen - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-drivpatroner-20skudd-NM52-1-RA-70-1.jpg
7,62x51 NATO Løspatron Ingen - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RG-blank-20skudd-L3A1-22-8-85-1.jpg
7,62x51 NATO Løspatron Ingen 1970 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-blank-20skudd-Haerens-uke-1-RA-70-1.JPG
7,62x51 NATO Løspatron Ingen 1970-1976 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-lospatron-50skudd-NM9-29-BF-74-1.jpg
7,62x51 NATO Løspatron Ingen 1975-1980 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-lospatron-50skudd-NM126-05-BF-76-1.jpg
7,62x51 NATO Løspatron Ingen - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-lospatron-50skudd-NM134-05-BF-83-1.jpg
7,62x51 NATO Løspatron Ingen - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-lospatron-50skudd-NM134-34-BF-85-1.jpg
7,62x51 NATO Løspatron Ingen - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-lospatron-50skudd-NM134-17-BF-01-1.jpg
7,62x51 NATO Kortholdspatron Korthold - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-korthold-50skudd-NM8-1-BF-68-1.jpg
7,62x51 NATO Kortholdspatron Korthold - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-korthold-50skudd-NM8-7-BF-71-1.JPG
7,62x51 NATO Kortholdspatron Korthold - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-korthold-50skudd-15-BF-69-1.jpg
7,62x51 NATO Kortholdspatron Korthold - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-BF-korthold-50skudd-NM127-13-BF-80-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-helmantel-20skudd-NATO-MATCH-1.JPG
7,62x51 NATO Skarp Helmantel 1968 ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RA-helmantel-20skudd-NATO-MATCH-LONG-RANGE-1.jpg
7,62x51 NATO Skarp Helmantel - ./ammo/762x51/esker/Eske-762x51-RANO-helmantel-50skudd-762NATO-1.jpg