Skarpskytter - M/59F1
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-8608-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Samdal - Serienummer: 8608. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Type
Skarpskytter
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Private (DFS), Sjøforsvaret, Hæren, HV
Modell
M/59F1
Kaliber
7,62x51 mm
Produksjonsperiode
1963-1967
Antall produsert
5829
Serienummer
8605-9541,9562-9950,10001-10050,58801-59125,59201-63328
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1230 mm
Siktelinje
810 mm
Pipelengde
700 mm
Pipediameter v/munning
19 mm
Antall rifler
4
Rifling
Høyre
Riflestigning
1:304,8 (12")
Vekt
4500 gram
Skjefte
Fransk nøttetre
Sikte
Diopter og utskiftbart hullkorn/stolpekorn
Utstyr
Ammunisjon 7,62x51 NATO (.308 Win)
Beskrivelse

Skarpskyttergevær M/59 ble approbert 6. januar 1959 for bruk i Hæren og Heimevernet. Geværet ble samtidig approbert for bruk i Det Frivillige Skyttervesen (DFS).

Kongsberg Våpenfabrikk satte i gang produksjonen av geværet i 1959, men bare 150 våpen ble produsert dette året. Våpnene produsert til sivile ble produsert i en egen serie. Skyttere fikk subsidier fra staten ved kjøp av disse våpnene. I 1963/1964 kostet våpenet 660,- kr ved salg fra KV, noe som staten dekket 175,- kr av.

De første årene ble geværet kun produsert i kaliber 7,62x63mm (.30-06). Først i 1964 approberte Forsvarsdepartementet våpenet i kaliber 7,62x51mm (.308) som M/59F1. En del våpen ble produsert i dette kaliberet i 1964/1965.

Forsvarets geværer ble produsert i en egen serie. En del av disse ble levert med kikkertsikte. Geværer ble både levert originalt i 7,62x51mm. Andre ble modifisert fra 7,62x63mm til det nye NATO kaliberet av Forsvaret selv.

Først i 1967 ble kaliber 6,5x55mm akseptert som kaliber i Mausergeværet for bruk i DFS. Det ble fritt frem for skyttere å sette inn piper i dette kaliberet. Forsvaret tok aldri i bruk 6,5x55mm.

En spesiell utgave av M/59 for skiskyttere ble utviklet og produsert i et mindre antall.

M/59 ble aldri noen suksess i DFS og medførte et salg på bare rundt 5000 våpen. M/59 ble for dyrt i forhold til å bygge opp et skarpskyttervåpen basert på en Krag-Jørgensen låskasse. Presisjonen var dårligere enn Kragen. Rekyl, skjefteform og begrensning i tillatte sikter bidro heller ikke i positiv retning. 7,62mm kaliberet var dyrere i bruk enn 6,5mm for de som ikke var så heldig å ha tilgang til forsvarsammunisjon. M/59 ble for mange bare et reservegevær for feltskyting under dårlige værforhold, når Kragen ikke kunne brukes.

Produksjonen av M/59 og M/59F1 ble sterkt redusert når det nye skarpskyttergeværet M/67 ble approbert. De siste M/59 geværene ble levert til Forsvaret i 1969.

Alle geværer som ble levert til Heimevernet ble senere omgjort til kaliber 7,62x51mm (M/59F1).

Merking

Toppen av låskassen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, M/59 og F1. Låskassens venstre side er merket med serienummer og kontrollmerke. Toppen av hevarmen er merket med våpennummerets tre siste siffer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-8939-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Claes Ewe - Serienummer: 8939. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-8939-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Claes Ewe - Serienummer: 8939.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-8939-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Claes Ewe - Serienummer: 8939.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-8939-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Claes Ewe - Serienummer: 8939.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-8939-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Claes Ewe - Serienummer: 8939. - Låskassen venstre side er merket med serienummer og kontrollmerke.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-8939-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Claes Ewe - Serienummer: 8939. - Låskassens topp er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt M/59 og F1.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-62269-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-62269-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-62269-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-62269-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-62269-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-62269-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-62269-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Tilbake til