Karabin - M/98k F1 Z.F. 41
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150001-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: HÆR 150001. - M/98kF1 med Z.F. 41 kikkertsikte. Siktet kunne oppbevares i egen beholder.
Modell og produksjon
Type
Karabin
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Mauser/Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Heimevernet
Modell
M/98k F1 Z.F. 41
Kaliber
7,62x63 mm
Produksjonsperiode
Tidlig 50-tall
Antall produsert
Ca 400
Serienummer
HÆR 150001 til HÆR 150400
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1110 mm
Pipelengde
600 mm
Antall rifler
4
Rifling
Høyre
Riflestigning
1:10" (1:254mm)
Vekt
4700 gram
Skjefte
Valnøtt eller laminat
Sikte
Zf. 41 kikkertsikte
Utstyr
Ammunisjon 7,62x63 mm (.30-06)
Beskrivelse

Tyskerne approberte "Karabiner 98k-Z.F. 41" den 14. juli 1941. Under krigen havnet en del av disse i Norge. På 50-tallet ble disse bygget om på Kongsberg Våpenfabrikk til kaliber 7,62x63mm. Det var da naturlig at kikkertene ble tatt i bruk på noen av Heimevernets Mauser M/98k F1. Det er ikke kjent eksakt hvor mange som fikk kikkertsiktet montert, men det antas at det er snakk om rundt 400 stykker med serienummer fra HÆR 150001 til HÆR 150400.

I 1952 ble M/98k F1 S approbert. Om denne hadde Zf.41 eller det store toppmonterte kikkertsiktet er ukjent.

I 1960 ble det utgitt en egen beskrivelse for korrekt fremgangsmåte for justering av Zf.41, siden siktet var innfløkt å justere. Med lite synsfelt og liten forstørrelse var ikke kikkertsiktet veldig imponerende i bruk.

Etter hvert ble våpnene erstattet med nye M/59 og M/59 F1 skarpskyttergeværer. En del av disse var utstyrt med moderne kikkertsikter.

Merking

Våpnene er merket med den originale tyske merkingen. Det originale serienummeret er strøket over. Gjengepartiets venstre side er merket ”HÆR” samt nytt serienummer. I tillegg er pipen påført merket ”KAL. 7,62 M/M” rett foran låskassen på venstre side. Kikkersiktets fot var også merket med samme serienummer som våpenet.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150001-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: HÆR 150001.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150001-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: HÆR 150001. - Våpenet, siktefoten og beholderen for kikkertsiktet ble merket med samme serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150001-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: HÆR 150001.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150001-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: HÆR 150001. - Kolbekappen ble også merket med nytt serienummer fra KV. Fra før ser vi den tyske fabrikkoden "brg" (H.W. Schmidt Metallwarenfabrik, Döbeln in Sachsen) som var underleverandør av kolbekapper i forbindelse med den originale tyske produksjonen.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150001-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: HÆR 150001. - Hevarmen er nummerert på nytt med tre siste siffer i serienummeret. De øvrige delene har den opprinnelige serienummer merkingen.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150001-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: HÆR 150001. - Våpenet er utstyrt med en ny stokk produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150018-150024-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Samdal - Serienummer: HÆR 150018 og HÆR 150024.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150018-150024-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Samdal - Serienummer: HÆR 150018 og HÆR 150024.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150018-150024-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Samdal - Serienummer: HÆR 150024 og HÆR 150018.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M98F1-ZF41-HAER150233-1.jpg
Foto: www.kvf.no - O. Kristoffersen - Serienummer: HÆR-150233-. - Mauser 98k omgjort til kaliber 7,62x63 mm og merket med egen nummerserie for Hæren. Det originale serienummeret ble overstemplet. Pipen ble merket med "KAL 7,62 M/M".

Tilbake til