7,62x63 mm (.30-06)

Rundt 1950 kom det første amerikanske våpnene til Forsvaret. Garand, Browning 1918A2, mitraljøse 1919A4 var noen av de mest kjente. Dette medførte at produksjonen av 7,62x63 mm ammunisjon startet opp ved Raufoss. Det ble produsert skarp M2, panserbrytende M2 med sort kulespiss, sporlys M25 med oransje kulespiss, drivpatroner M3 med stjernelukking, ekserserpatroner med hvitkokte hylser med fire riller, og trykkskytingspatroner med hvitkokt hylse. Raufoss produserte også løspatroner med umalt trepropp, og eksperimenterte med løspatroner i aluminium og plast.

Norma produserte kortholdspatroner med tomme mantelprosjektiler. I begynnelsen av 1960-årene kom flere nye 7,62x63 mm patroner; Skarp M2F1, sporlys M25F1 og spesial M63 og M63F1. M2F1 og M25F1 hadde en noe kortere totallengde. M63 og M63F er presisjonspatroner delvis beregnet for det nye skarpskyttergeværet M/59 fra Kongsberg. Presisjonspatronene hadde det som kalles kronehylser fordi de hadde en krone i bunnmerkingen.

Etter hvert ble ammunisjonen levert fra RANO.

Kaliberet ble brukt i Kongsberg rifler som M/58, M/59, M98k F1 (”HV-mauseren”), samt jaktrifler som M/52, M/55, M/60, M/62, Lakelander 389 og Kongsberg 393.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 3-1985, side 46).

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
7,62x63 Skarp Helmantel 1951-? ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-helmantel-M52-1953-1.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel 1964-1965 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-helmantel-RA64-1.JPG
7,62x63 Løspatron Trepropp 195x ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-trepropp-1953-1.JPG
7,62x63 Løspatron Trepropp (rød) 1951-1953 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Lospatron-20skudd-MG-RA195x-5.jpg
7,62x63 Løspatron - 1957 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-lospatron-alu-1957-1.jpg
7,62x63 Skarp Panserbrytende 1955, 1957, 1959 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-Panserbytende-RA-57-1.JPG
7,62x63 Skarp Panserbrytende 1953 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-FN-panser-M2-1953-1.JPG
7,62x63 Skarp Panserbrytende ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-Norma-Panserbytende-2-3-1.JPG
7,62x63 Skarp Sporlys 1943 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-DM-sporlys-M1-1943-1.JPG
7,62x63 Skarp Sporlys 1946 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-FA-sporlys-M25-FA-46-1.JPG
7,62x63 Skarp Sporlys 1956-1957 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-sporlys-1957-1.JPG
7,62x63 Skarp Sporlys 1964 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-sporlys-1964-1.JPG
7,62x63 Skarp Brannstiftende 1942-1943 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-EW-brann-M1-Incendiary-1942-1.JPG
7,62x63 Ekserser Helmantel 1951 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-ekserser-1951-1.JPG
7,62x63 Skarp Korthold ca 1958-59 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-NP-kortholds-Skolepatron-1958-59-1.JPG
7,62x63 Skarp Korthold 1960 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-NP-kortholds-50skudd-10-60-1.JPG
7,62x63 Drivpatron Ingen 1956 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-FN-drivpatron-energa-1956-1.JPG
7,62x63 Drivpatron Ingen 1957-1959 ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-drivpatron-energa-1957-1.JPG
7,62x63 Drivpatron Ingen - ./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-BF-drivpatron-energa-1.JPG
7,62x63 Skarp Sporlys 1946 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-FA-Sporlys-20skudd-M25-FA6-1946-1.JPG
7,62x63 Drivpatron Ingen 1958 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-RA-Utskytningspatroner-100skudd-RA-2-4-1958-1.JPG
7,62x63 Skarp Sporlys - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Raufoss-Sporlys-20skudd-M25-RA41-1.jpg
7,62x63 Skarp Sporlys - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Raufoss-Sporlys-240skudd-M25-RA41-2.jpg
7,62x63 Løspatroner Trepropp 1952-1953 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Lospatron-15skudd-RA1953-1.JPG
7,62x63 Løspatroner Trepropp (rød) 1951-1953 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Lospatron-20skudd-MG-RA195x-1.jpg
7,62x63 Skarp Helmantel - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Helmantel-20skudd-M2-1.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel 1952 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Helmantel-20skudd-M2-6x-52-1.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel 1953 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Helmantel-15skudd-M2-1018-53-1.jpg
7,62x63 Skarp Panserbrytende 1957 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Panserbytende-15skudd-APM2-RA-61-1.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel 1959-1960 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Helmantel-75skudd-M2-Ladeskinner-Bando-1042-54-1.JPG
7,62x63 Skarp Panserbrytende 1953 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-FN-Helmantel-240skudd-APM2-FN6-2.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel og Sporlys 1963 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Helmantel-Sporlys-1500skudd-M2-M25-1.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel 1964 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Helmantel-Sporlys-250skudd-M2F1-M25-1.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Helmantel-20skudd-M60-RA-103-1.jpg
7,62x63 Skarp Helmantel 1966 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Helmantel-20skudd-M2F1-17-RA-66-1.jpg
7,62x63 Korthold Korthold 1956 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-NP-kortholds-50skudd-Skolepatroner-35-1956-1.JPG
7,62x63 Skarp Korthold 1960 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-NP-kortholds-50skudd-10-60-2.JPG
7,62x63 Korthold Korthold 1963 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-NP-kortholds-50skudd-M10-NP-4-63-1.JPG
7,62x63 Korthold Korthold 1963 ./ammo/762x63/esker/Kasse-762x63-NP-kortholds-1000patroner-M10-NP-7-63-1.jpg
7,62x63 Korthold Korthold (plast) 1965 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-BF-kortholds-50skudd-M1F1-120-BF-65-1.jpg
7,62x63 Korthold Korthold (plast) 1966 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-BF-korthold-50skudd-M1F1-137-BF-66-1.JPG
7,62x63 Løspatron Ingen 1955- ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-BF-lospatron-50skudd-50-NOV-1955-1.JPG
7,62x63 Løspatron Ingen 1969 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-BF-lospatron-50skudd-NM11-6-BF-69-1.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel, Tambak Spesial - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Raufoss-Helmantel-20skudd-M63-25-1-5-1.jpg
7,62x63 Skarp Helmantel, Tambak Spesial - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Raufoss-Helmantel-20skudd-M63-106-1-7-1.jpg
7,62x63 Skarp Helmantel, Tambak - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Raufoss-Helmantel-20skudd-M63F1-155-RA-69-3-3-1.jpg
7,62x63 Skarp Helmantel, Tambak - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Raufoss-Helmantel-20skudd-M63F1-3-RA-74-3-4-1.jpg
7,62x63 Skarp Helmantel 1980 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Helmantel-1000skudd-01-RN-80-1.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel 1987 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-RANO-Helmantel-50skudd-02-RN-87-1.jpg
7,62x63 Skarp Helmantel 1988 ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-RANO-Helmantel-50skudd-04-RN-88-1.JPG
7,62x63 Skarp Helmantel - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Norma-Helmantel-50skudd-Super10-1.jpg
7,62x63 Skarp Helmantel - ./ammo/762x63/esker/Eske-762x63-Norma-Helmantel-50skudd-Super10-Rod-1.JPG