Rifle - Kammerlader
./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU056413-1.png
Foto: - - Forsvarsmuseet - Kammerlader produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk og bygget om av Larsen (FMU0056413).
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk og Hans Larsen, Drammen
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk og Hans Larsen
Kunde
Sivile
Modell
Kammerlader
Kaliber
13 lødig
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Beskrivelse

Kammerlader produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Deretter bygget om av Larsen.

Merking

Toppen av kassen er merket No II. Toppen av kammerstykket er merket H.LARSEN DRAMMEN

Flere bilder
./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU056413-2.png
Foto: - - Forsvarsmuseet

./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU056413-3.png
Foto: - - Forsvarsmuseet

./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU056413-4.png
Foto: - - Forsvarsmuseet

./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU056413-5.png
Foto: - - Forsvarsmuseet

Tilbake til