Rifler

Modell Type Kaliber Mekanisme Produsert Serienummer Bilde
Forsøk baklader Rifle 4''' Tennål, sluttstykke vippes opp/fram ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU001366-1.png
Tennstempelgevær Rifle ? Tennstempel 5 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-FMU001361-1.png
Tennstempelgevær Rifle ? Tennstempel ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-FMU001363-1.png
Forsøk baklader Rifle 4''' Prøysisk tennål 1868 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU001138-1.png
Forsøk baklader Rifle 4''' Kammerstykke vippes opp/bak ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Bakladegevaer-FMU000969-1.png
Tennstempelgevær Rifle 4''' Tennstempel 8 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-FMU001137-1.png
Tennstempelgevær Rifle 4''' Tennstempel 9 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-FMU015048-1.png
Forsøk baklader Rifle 4''' Henry ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-FMU001362-1.jpg
Kammerlader Rifle 18 lødig Kammerlader 1-11? ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-Nr1-1.jpg
Kammerlader Rifle 18 lødig Kammerlader 4,9 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-4-1.jpg
Tennstempelgevær Rifle ? Tennstempel 32 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-FMU015944-1.png
Remingtongevær Rifle 10,15 mm Remington ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Remington-FMU005275-1.png
Tennstempelrifle Rifle 12x44R (CF) Tennstempel 290 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelrifle-12x44R-290-1.jpg
Remingtongevær Rifle 10,15 mm Remington 535 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Remington-1015-Patent-535-1.jpg
Tennstempelrifle Rifle 12x44R (CF) Tennstempel 712 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-12x44R-712-1.jpg
Tennstempelrifle Rifle 12x44R (CF) Tennstempel 2355 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelrifle-12x44R-2355-1.jpg
Tennstempelrifle Rifle ? Tennstempel 5672 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-5672-1.jpg
Tennstempelrifle Rifle ? Tennstempel 8010 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-8010-1.jpg
Tennstempelrifle Rifle 10,2x57R LV Tennstempel 1622 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-Gravert-1622-1.jpg
Tennstempelrifle Rifle 12x44R (CF) Tennstempel 8541 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-12mm-8541-1.jpg
Tennstempelrifle Rifle 10,15 mm Tennstempel 9935 ./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Tennstempelgevaer-1015mm-9935-1.JPG