Rifle - M/38 Mauser
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9. - M/38 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk basert på låskasse kjøpt inn fra Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori/Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori/Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/38 Mauser
Kaliber
6,5x55 mm
Produksjonsperiode
1937-1938
Antall produsert
25
Serienummer
-
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Skjefte
Tre
Sikte
Diopter og åpent korn eller kikkertsikte
Utstyr
Ammunisjon 6,5x55
Beskrivelse

Etter innføringen av M/30 ble det observert store treffpunktavvik ved skyting når geværet var utsatt for fuktighet.

I 1937-1938 ble det iverksatt prøver med geværer med Mauser mekanisme. 25 låskasser ble kjøpt inn fra Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori i Sverige. Kongsberg Våpenfabrikk utstyrte disse med skjefter og piper. Noen ble utstyrt med kikkertsiktet, mens andre fikk diopter.

Det ble gjennomført sammenligningsprøver med M/94, M/25, M/30 samt det nye mausergeværet. Prøvene viste at M/94 var lite påvirket, mens M/30 hadde stort treffpunktsavvik ved fuktighet.

De fleste av disse geværene ble aldri ferdigstilt.

Merking

Våpnene har den originale merkingen intakt. Kassen er merket med kronet C, CARL GUSTAV STADS GEVÄRSFAKTORI, samt produksjonsår. Kassens venstre side er påført M/38 og serienummer fra KV. Serienummer finnes også på pipens venstre side, samt sluttstykkets hevarm.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9. - Kassen er merket med kronet C, CARL GUSTAV STADS GEVÄRSFAKTORI, samt produksjonsår 1932.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9. - Kassens venstre side er påført modellbetegnelse samt serienummer ved KV. Pipen er også stemplet med serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9. - Hevarmen er stemplet med serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-9.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-11.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-12.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-13.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

Tilbake til