Rifle - Sivil Kammerlader ca 1863
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-1863-1-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 1. - Sivil kammerlader fra ca 1863 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Private
Modell
Sivil Kammerlader ca 1863
Kaliber
4 linjer
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
-
Serienummer
-
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Skjefte
Bjørk
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk laget kammerladere spesielt for salg til sivile. Dette var våpen ment som skytterlagsvåpen eller for jakt. Produksjon av våpen til Forsvaret hadde høyeste prioritet og det var ikke store mengder våpen som ble produsert for sivil bruk. De sivile våpnene ble gjerne laget basert på militære modeller der man gjenbrukte mest mulig av deler fra den militære produksjonen. Det ble gjerne benyttet deler som en eller annen grunn ikke tilfredsstilte de militære kravene, men som likevel var fullt ut funksjonelle.

Våpnene kunne bestilles i forskjellige konfigurasjoner. Man kunne velge mellom forskjellige stokktyper (kort eller lang helstokk i bjørk eller valnøtt), militære eller Enfield sikter, samt med eller uten bajonett.

I et rundskriv datert 3. November 1862 utgitt av Centralforeningen for Udbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbruk vises oversikt med priser over kammerladervariantene som tilbys fra Kongsberg Våpenfabrikk. (Se bilde nedenfor).

Av de sivile 4’’’ kammerladningsvåpnene som i dag er kjente, så ser man at disse er basert på M/1860 4’’’ kammerladningsgeværet for Forsvaret. Kassene på de sivile våpnene har imidlertid en annen form i bakkant mot stokken. Kassen går mer i flukt med stokken enn vi kjenner fra de militære våpnene.

Merking

Geværet er merket med kronet K og produksjonsår på toppen av kassen.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-1863-1-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 1. - Sivil kammerlader fra ca 1863 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-1863-1-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 1. - Sivil kammerlader fra ca 1863 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-1862-Rundskriv-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Rundskriv datert 3. November 1862 utgitt av Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelse og Vaabenbruk.

Tilbake til