Tappstusser - M/1825/41/60
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - M/1825/41/60.
Modell og produksjon
Type
Tappstusser
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1825/41/60
Kaliber
15 lødig
Produksjonsperiode
1860-
Antall produsert
-
Serienummer
Innenfor 1-ca 2334
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon Tappstusser
Skjefte
Bjørk
Utstyr
Sabelbajonett M/1859
Beskrivelse

Se beskrivelse av M/1825/41 på linken over.

I forbindelse med omgjøring av perkusjonsgeværene M/1825, M/1829 og M/1834 til riflede tappgeværer, ble en del våpen utelatt fordi de hadde for tynt gods i den fremre delen av pipen. Dette ble sett på som en sikkerhetsrisiko. Det ble etter hvert bestemt at disse geværene likevel kunne brukes dersom man kortet ned pipene ca 12 tommer (ca 31,5 cm). Skjeftene måtte kortes ned tilsvarende. Geværene kunne da rifles opp til tappstussere.

Tappstusserne ble utstyrt med sabelbajonett M/1859 på lik linje med de korte kammerladningsgeværene.

Beslutningen om å endre geværene til tappstussere ble tatt i 1860. De omgjorte geværene fikk derfor modellbetegnelsene M/1825/41/60, M/1829/41/60 og M/1834/41/60.

Geværene ble brunert i forbindelse med omgjøringen. Sabelbajonettene ble nummerert i henhold til numrene på tappstusserne.

Modellen som vises på denne siden er da altså opprinnelig levert som 16 lødig flintlåsmuskett M/1825, deretter gjort om fra flintlås til perkusjonsmuskett som M/1825/41, og til slutt gjort om til 15 lødig riflet tappstusser M/1825/41/60.

Merking

Geværene beholdt sin opprinnelige merking ved omgjøringen.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Låseblikket er merket med serienummer, kronet K, samt en stor F.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Legg merke til stopptappen på baksiden av varhaken. Den etterfølgende modellen, M/1829 hadde isteden en stopp-tapp på låsblikket.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-16.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Låsen er merket med serienummer, kronet K, samt F.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-19.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Pipens venstre side er merket med avdelingsmerke "BGC. 1C. 33". Dette står for Bergenhusske Gevorbne Musketer Corps, 1. kompani, soldat nr. 33.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-14.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-7.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Pipens venstre side er merket med "BGC. 1C. 33", samt serienummer. Tangens venstre side er merket med serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-8.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Pipens underside er blant annet merket med "X", "D", samt "29". 29 står for produksjonsår 1829.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-9.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-10.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-11.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Siktets venstre side er merket med serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-12.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Toppen av siktet er merket med kontrollmerker.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-13.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-15.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Begge løpsbåndene er merket med kontrollmerker.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-18.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-17.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Toppen av kolbekappen er merket med serienummer.

Tilbake til