Rifle - M/1894 Tysk Modell ("Stomperud")
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-18.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde
Okkupasjonsmakten
Modell
M/1894 Tysk Modell ("Stomperud")
Kaliber
6,5x55 mm
Produksjonsperiode
1943-1944
Antall produsert
600
Serienummer
NC600-NC1200
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1125 mm
Siktelinje
450 mm
Pipelengde
610 mm
Pipediameter v/munning
15 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:200
Vekt
4000 gram
Skjefte
Valnøtt/bøk
Sikte
Bueklaff, åpent 100-2200 m
Utstyr
Knivbajonett M/1894/43
Knivbajonett M/1912/43
Knivbajonett M/1913/43
Knivbajonett M/1916/43
Ammunisjon 6,5x55
Beskrivelse

Under 2. verdenskrig, mens Kongsberg Våpenfabrikk var styrt av tyskerne, ble det i 1944 bestemt at det skulle lages en serie avkortede Krag-Jørgensen geværer. Disse har blitt omtalt som tysk modell. I ettertid omtales disse som Stomperudkrag. Bakgrunnen for at man ønsket å lage en slik modell er ukjent, men våpnene fikk en lengde som tilsvarte tyskernes Mauser K98k.

Den tyske modellen hadde en pipelengde på ca 613mm mot normalt ca 763mm. Stokken var kortet ned tilsvarende og fremre løpsbånd ble flyttet bakover. Pipens fremre del ble dreid ned slik at klakkhylse med forsikte og bajonettklakk kunne flyttes bakover. Kornklakkene var frest på sidene for påsetting av kornbeskytter. Kornbeskytteren minner av utseende om den som finnes på K98k. På enkelte våpen var mutteren for utstøterstokken flyttet bakover i skjeftet. På andre har man benyttet utstøterstokker fra M/1912 isteden.

Kongsberg Våpenfabrikk mottok både deler og hele geværer som skulle omgjøres til kort modell. Mange av pipene var allerede kortet ned og neddreid før de kom til KV. Skjeftene var ofte i dårlig forfatning og ble limt. Kolbekappene var enten originale eller en egen tykk og klumpete utgave som ikke finnes på tidligere modeller. Det finnes også våpen med en forenklet magasinavstenger i form av en stang som kun hadde som funksjon å holde dekselet på plass.

Det finnes også en del geværer som har WaA84 merking, men om ikke har NC merking. Dette er trolig våpen som har vært kontrollert underveis i produksjonen, men som ikke rakk å bli ferdigstilt under tysk kommando før produksjonen ble stanset.

Merking

Geværene er merket på låskassen med NC og 1944, samt tysk kontrollmerking. Gammelt årstall og serienummer ble fjernet og nytt nummer i rekken påført. Annen original KV merking ble ikke fjernet. Våpene ble merket innenfor serien NV600-NC1200. Laveste kjente er NC601, mens høyeste kjente nr er NC1172.

Det finnes geværer som har tilsvarende merking, men som mangler endring til nytt serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-19.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601. - Kassen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår 1944, NC som antas å bety Norwegische serie C, Haakon VII kongemonogram, serienummer samt kontrollmerke.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-9.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601. - Dette våpenet har kontrollmerke HF for Prlt Haakon Finne.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601. - Pipen er stemplet med waffenamt stempel WaA 84, som var tyskernes kode for Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601. - Kontrollmerket A (Kapt Halvdan Alstad) er stemplet i pipens påskruingsspor etter trykkskyting.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601. - Her vises KVs kronede K.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-10.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-11.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-12.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601. - Her ser man hylsen med kornklakken og bajonettfeste er tredd inn på den neddreide pipen.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-13.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601. - Her vises hvordan pipen er dreid ned og øvrebåndet flyttet bakover. Skjeftet er kortet ned tilsvarende. Kornklakken har fått frest et spor for kornbeskyttelsen.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-14.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-15.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-16.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601. - Innsiden av overtreet og stokken er merket med de to siste sifrene i serienummeret.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-20.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-21.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC601-22.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC601.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1098-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Oly Olson - Serienummer: NC1098.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1098-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Oly Olson - Serienummer: NC1098.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1098-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Oly Olson - Serienummer: NC1098.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1098-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Oly Olson - Serienummer: NC1098.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1172-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC1172.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1172-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC1172.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1172-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC1172.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1172-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC1172.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1172-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC1172.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-NC1172-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: NC1172.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-54467-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 54667. - Eksempel på Stomperudkrag som mangler NC merking.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-54467-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 54667.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-54467-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 54667.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-54467-8.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 54667. - Kassens høyre side er merket med det tyske kontrollmerket WaA84.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-54467-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 54667. - Dette eksemplaret mangler omgjøring til NC serie.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-54467-5.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 54667.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-54467-6.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 54667. - Her vises endringene som er gjort på stokken i forbindelse med nedkortingen.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Stomperud-54467-7.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 54667. - Her vises endringene som er gjort på stokken i forbindelse med nedkortingen.

Tilbake til