Karabin - M/1912 Krag - Prøvemodell
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-1.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.
Modell og produksjon
Type
Karabin
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde
Hæren
Modell
M/1912 Krag - Prøvemodell
Kaliber
6,5x55 mm
Produksjonsperiode
1911
Antall produsert
60
Serienummer
1-40 og 1-20
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:200
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Bueklaffsikte med mikrometerskrue og åpent korn
Utstyr
Ammunisjon 6,5x55
Beskrivelse

I 1911 ble det laget to serier med prøvegeværer før M/1912 geværet ble approbert. Den ene serien var på 40 geværer med serienummer 1-40. Den andre serien var på 20 geværer med serienummer 1-20. Serienumrene for disse to seriene var overlappende for de 20 første våpnene. Det er derfor usikkert hvilke av prøveseriene det aktuelle geværet som vises her kommer fra.

Baksiktet er uten skuret på baksiden som kom på den endelige modellen. Det var derfor ikke behov for å frese ned overtreet slik at siktet kunne slås helt ned framover. Baksiktet er ikke omgjort til D-kule. Det har en mikrostillskrue av typen laget på Kongsberg Skruefabrikk.

Remfestet foran er som på approbert modell, mens festet bak kun er på underbeslaget med en øyeskrue på venstre side tilsvarende som kom som en forandring på M/1895 i 1908. Dvs at underbeslaget er uten øyet på den ene siden slik modellen ble bestemt. Festeøyet på kolben som finnes på den endelige M/1912 mangler på prøvegeværet.

Merking

Alle deler er merket med serienummer med unntak av sikringsfløyen. Geværet mangler kontrollstempler på kassen, men har Bjarne Cranners stempel på pipen på siden og under kammeret. Dette er ikke synlig uten å ta av overtreet.

Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-2.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-3.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-4.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-5.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-6.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-7.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-8.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-9.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-10.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-11.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

Tilbake til