Rifle - M/1857/67 Landmark
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1855-67-M1857-67-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1855/67 Landmark (øverst) og M/1857/67 Landmark (nederst).
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Jens Landmark
Kunde
Marinen
Modell
M/1857/67 Landmark
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
-
Serienummer
-
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Landmark
Beskrivelse

I 1867 ble det bestemt at Marinens våpen skulle bygges om til Landmarks system for å kunne skyte metallpatroner. De fleste M/1857 ble da bygget om og fikk modellbetegnelse M/1857/67.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange som ble produsert av M/1857 eller hvor mange som ble bygget om til M/1857/67. Se linken for observerte eksemplarer med tilhørende serienummer. Der finnes også laveste og høyeste kjente serienummer.

Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.

Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1855-67-M1857-67-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1857/67 Landmark (øverst) og M/1855/67 Landmark (nederst).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1855-67-M1857-67-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1855/67 Landmark (øverst) og M/1857/67 Landmark (nederst).

Tilbake til