Rifle - M/1855/57/59
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1855/57/59
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1856-1857
Antall produsert
ca 600
Serienummer
-
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Skjefte
Bjørk
Sikte
Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn
Utstyr
Sabelbajonett M/1859
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

1814 ble Norge tvunget inn i en union med Sverige etter Napoleons tap. I følge lov av 5. juli 1816 måtte den norske hær være begrenset til 12 000 mann, og ingen av disse kunne være lokalisert i Sverige i fredstid. Det var likevel et unntak i grunnloven som tillot kongen å ha en norsk garde av frivillige i Sverige. 8. november 1816 ble det forlagt en styrke på 38 mann i Stockholm av ”Agershusiske ridende Jægercorpses gevorbne Escadron”.

I november 1856 ble denne styrken økt til 100 mann og 12 befal. Før avreise til Stockholm fikk styrken navnet ”Det norske Gardecompagni”. 1. april 1857 ble navnet endret til ”Det norske Gardeskarpskyttercomagni”. Kompaniet ble utstyrt med helt nye 18 lødige korte 2 bånds kammerladningsgeværer og en ny type sabelbajonett. Begge var produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Geværene fikk påstemplet bokstavene SC No og nummer mellom 1 og 100 på toppen av kolbekappen. Bajonettene ble også SC merket. SC står for Skarpskyttercompagniet.

11. april 1857 fremla Konstruksjonskommisjonen et avkortet gevær med ny sabelbajonett som ble approbert til prøve. Geværet var et 18 lødig kammerladningsgevær M/1855 hvor pipen var avkortet til samme lengde som krigsskolens lengste gevær. Den nye bajonetten hadde samme klinge som krigsskolens M/1848 sabelbajonett, men grepet har messing parerstang med kraftigere pipering. Grepet hadde skjefteplater i brunbeiset tre, og låsen for bajonettklakken var forbedret. Bajonetten er lik den som senere ble approbert 11. mars 1859 med modellbetegnelse M/1859.

Mange av M/1855/57/59 geværene er imidlertid merket med produksjonsår så tidlig som 1856. Dette kan skyldes at man 9. september 1856 fikk en kansellering av en ordre på 1400 M/1855 geværer, og at deler fra våpen som da allerede var i produsert for M/1855 ble tatt i bruk for de nye korte kammerladningsgeværene.

M/1855/57/59 er produsert med korte stokker, og ikke basert på lange stokker som er kortet ned. Dette gjør at man ikke finner innfelt flis bak fremre båndfjær slik man ser på de avkortede kammerladerne.

24. april 1857 bestemte Armee-Departementet at prøvene med avkortede kammerladningsgeværer skulle utvides. 600 geværer skulle forandres etter kommisjonens modell. Prøvene skulle gjennomføres ved Østerdalske Jægerkorps og ved Gardeskyttercompagniet i Stockholm. I rapporten fra Østerdalske Jægerkorps er det oppført at det ble prøvd ut 83 geværer. Krigsskolen hadde også et mindre antall geværer til prøve. I tillegg var de 112 stasjonert i Stockholm utrustet med dette geværet. Som et resultat av prøvene i de ulike avdelingene kunne Artilleribrigaden 15. februar 1859 skrive til H.M. Kongen og anbefale approbasjon av det forkortede kammerladningsgevær med sabelbajonett.

Merking

Geværene er merket som M/1855 kammerlader. Våpnene som har vært brukt ved Gardeskaprskyttercompagniet i Stockholm har bokstavene "SC No" samt nummer (1-100) på toppen av kolbekappen.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-8.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541. - Toppen av låskassen er merket med kronet K, produksjonsår 1856 og serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-9.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-7.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541. - Underbeslaget er merket med kronet K, produksjonsår 1857 og serienummer. Merk at årstall på kasse og underbeslag ikke er det samme selv om serienummeret er likt. Det er ikke uvanlig at disse avviker med ett år da delene har blitt ferdigstilt på forskjellig tidspunkt før sammensetning.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541. - Disse våpnene ble levert med kort stokk fra fabrikken, og har ikke den karakteristiske treflisen innfelt i skjeftet bak den fremre båndfjæren.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-10.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-11.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Løften - Serienummer: 8541.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-11.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8294-12.jpg
Foto: www.kvf.no - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8513-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kjell Ahlberg - Serienummer: 8513.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8513-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Kjell Ahlberg - Serienummer: 8513. - Dette våpenet er merket med SC No 62.

Tilbake til