Skarpskytter - M/1860 Langt Skytterlagsgevær
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-Langt-589-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 589. - Kammerlader M/1860 langt for Skytterlag.
Modell og produksjon
Type
Skarpskytter
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Sivil
Modell
M/1860 Langt Skytterlagsgevær
Kaliber
4 linjer
Produksjonsperiode
1861-1866
Antall produsert
ca 609
Serienummer
1- ca 609
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader, Lund, Landmark
Totallengde
1417 mm
Pipelengde
910 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Riflestigning
2,5 grader
Vekt
4000 gram
Skjefte
Bjørk eller nøttetre
Sikte
Trappegalgesikte og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett M/1860
Beskrivelse

Centralforeningen til Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug ble dannet i 1860. I etterkant av dette ble det stiftet flere skydeselskaber rundt om i landet med behov for våpen. De fleste våpen som eksisterte i sivil eie var eldre geværer som gjerne var laget for jakt. Kammerladningsgeværene hadde vært i militær bruk i nesten 20 år og mange hadde fått opplæring i bruken av disse. Skydeselskabene ble ansett for å være en militær beredskap. Konstruksjonskomiteen foreslo derfor å produsere kammerladningsgeværet M/1860 for sivilt salg. Det ble laget en kort og en lang modell på samme måte som for de militære geværene. For at de sivile geværene ikke skulle kunne forveksles med de militære, ble enkelte endringer gjort slik at man fikk en egen skytterlagsmodell.

I 1861 ble det avholdt skyteprøver i Belgia der skytterlagsgeværer fra hele Europa ble sammenlignet både i forhold til presisjon og egnethet som krigsgeværer. Fra Norge deltok Fanejunker Næs fra norske gevorbne Jægerkorps med en kort og en lang M/1860. Prøvene viste at de norske geværene var blant de beste i Europa. Kongsberg Våpenfabrikk viste våpnene på verdensutstillingene i London i 1862 og Stockholm i 1866. Der vakte geværene stor interesse.

Det 4’’’ lange kammerladningsgeværet for skytterlag M/1860 er i all hovedsak lik den militære modellen. Kolbekappen og båndene er imidlertid laget i jern som er blånert på skytterlagsmodellen, ikke i messing som på den militære modellen. Geværet har tre bånd. Båndene er ikke festet med båndfjærer, men med en skrue på undersiden. Det fremste båndet sitter litt lengre bak på skytterlagsmodellen slik at stokken stikker ca 5 cm fram foran båndet.

Skjeftet er laget i bjørk eller nøttetre. Nesebeslaget er laget av horn. Dette har hatt en tendens til å falle av etter hvert, slik at mange våpen mangler dette i dag.

Baksiktet er et trappegalgesikte etter Enfields modell. Det er festet til pipen med en pipering.

Produksjonsoversikten for disse våpnene er ikke kjent pr i dag. Laveste kjente serienummer er 145 med produksjonsår 1861. Det høyeste kjente er 3080 fra 1864. Fordelingen mellom korte og lange modeller er ukjent. Disse ble nummerert i samme serienummerrekke. Enkelte geværer er merket med 1877 og 1878. Disse er omgjort til metallpatron og det antas at disse er merket på nytt ved denne omgjøringen.

De lange geværene har bajonettklakk for M/1860 døllebajonett.

Ved overgang til metallpatron ble flere av disse våpnene utstyrt med ekstra kammerstykker etter Landmarks system. Det var da mulig å bytte fram og tilbake ut fra hvilken ammunisjon man hadde tilgjengelig.

Merking

Geværene er merket som de militære geværene med unntak av at våpennummeret er slått inn på venstre sideskinne foran modellbetegnelsen. Enkelte geværer har også serienummer fra den militære serien slått inn på kammerhusets overside. Dette er mest sannsynlig deler som ikke har sluppet igjennom den militære kontrollen, men som likevel ble vurdert til å være gode nok til å brukes på sivile våpen.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-Langt-589-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 589.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-Langt-589-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 589.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-Langt-589-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 589.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-Kort-Lang-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-Kort-Lang-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå

Tilbake til