Karabin - M/1869
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1869-1403-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1403.
Modell og produksjon
Type
Karabin
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Rustmester Lund
Kunde
Hæren (Artilleri)
Modell
M/1869
Kaliber
4 linjer
Produksjonsperiode
1868-1869
Antall produsert
3
Serienummer
Høyere enn 1400
Tekniske Data
Mekanisme
Lund
Sikte
Skarpskyttersikte og åpent korn
Utstyr
Sabelbajonett M/1862/66
Beskrivelse

6. januar 1869 ble approberte Armeekommandoen 4’’’ Lundskarabin for Artillerier og Kavaleriet. Den tidligere modellen M/1862/66 ble forandret til Rustmester Lunds system og fikk ny modellbetegnelse M/1862/66/69. Det ble også produsert 3 Artillerikarabiner direkte med Lunds system. Disse fikk modellbetegnelse M/1869.

I tillegg til at karabinene ble omgjort til metallpatroner, ble hanen endret slik at den kunne settes i halvspenn. Dette for å unngå ta hanen hvilte mot tennstempelet når våpenet var ladd.

Dette ble gjort basert på tidligere erfaringer med at karabinens spisse kanter trykket mot soldaten. Denne forandringen ble autorisert av Generalfelttøymesteren 5. mars 1868. Hullet på undersiden av kolben etter det gamle festet ble plugget igjen. Bakre rembøyles festeplate ble skrudd fast på kolbens venstre side. Fremre rembøyle ble loddet fast på øvrebåndets venstre side og rembøylen ble festet med en ring slik at den var bevegelig i alle retninger.

Karabiner som hadde en samling på 7 av 10 skudd innenfor en 1/4 kvadratfot ved innskyting ble utstyrt med skarskyttersikte. Siktet hadde skyver ut til 800 alen. Ca 20 % av karabinene ble utstyrt med skarpskyttersikte.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange artillerikarabiner som ble forandret. I følge Generalfelttøymesterens beretning for 1868 skulle hele beholdningen forandres. I alt 1390 karabiner ble forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk. Dette inkluderer både Artilleri og Kavalerikarabiner. Uforandrede Artillerikarabiner er derfor meget sjeldne.

Merking
Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1869-1403-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1403.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1869-1403-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1403.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1869-1403-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1403.

Tilbake til