Karabin - M/1857
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-70-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Kammerladningskarabin M/1857 produsert i 1858 ved Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.001490).
Modell og produksjon
Type
Karabin
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren (Kavaleri)
Modell
M/1857
Kaliber
40 lødig
Produksjonsperiode
1858
Antall produsert
225
Serienummer
1-225
Observerte eksemplarer
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
955 mm
Pipelengde
462 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Skjefte
Bjørk
Sikte
Vippeiskte og åpent korn
Beskrivelse

Kammerladningskarabin M/1857 ble approbert av Armeekommandoen 16. desember 1857 som et prøvevåpen. I 1858 produserte Kongsberg Våpenfabrikk 225 karabiner som skulle være bevæpning for 2 eskadroner under leirsamlingen på Axvalla hede i Sverige samme år. Prøvene pågikk til 1860, og etter dette var karabinen i ordinær bruk. Karabinen hadde et kaliber på 40 lødig (12,83 mm), som var betydelig mindre enn geværene som på denne tiden hadde kaliber på 18 lødig (16,8 mm). Avstanden mellom bommene på karabinen er 12,8 mm og kammerdiameteren er 13,8 mm.

Kammerladningskarabin M/1857 ligner prøvegeværene fra 1856 hvor bunnplaten er sløyfet og erstattet med en messingplate i skjeftet. Krumtappen er festet til kammerhuset ved en skyver som i fremre stilling griper inn i valsen og låser denne. På utsiden av kammerhuset er det festet en kloss som hindrer at hevarmen kan bøyes for mye innover. Pipen er festet til stokken ved hjelp av to messingbånd med båndfjærer. Karabinen har ikke bajonettfeste. Stokken er utført i bjørk. Karabinringen er festet til kolbehalsen med en gjennomgående bolt med øye. Karabinen var ikke tiltenkt skyting på lange hold og ble derfor utstyrt med et enkelt vippesikte for avstandene 250 og 400 alen. De første karabinene hadde korn i messing som lett ble slitt i karabinskoen. Armeekommandoen approberte derfor 26. februar 1858 et siktekorn av jern.

Merking

På oversiden foran kammerstykket finnes KVs kronede K, årstall (1858), serienummer og kontrollmerke (Maximilian Gran). Bakerst på venstre sideskinne finnes kontrollmerke for detaljbesiktning (Maximilian Gran) og filermerke. På venstre sideskinne ved haneskruen er det stemplet serienummer og årstall. På pipens venstre side mot kammerhuset finnes kontrollmerke. Karabinens større deler er merket med serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-70-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-70-5.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Serienummer: 70.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-70-9.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Serienummer: 70. - Karabinringen er festet til kolbehalsen med en gjennomgående bolt med øye.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-70-6.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Serienummer: 70. - Her vises messingplaten i skjeftet som erstattet kammerhusets bunnplate.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-70-7.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Serienummer: 70.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-70-8.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Serienummer: 70. - Vippesiktet er her stilt inn for 250 alen. Ved å vippe det fremover kunne man stille om til 400 alen.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-88-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 88. - Kammerladerladningskarabin M/1857 produsert i 1858 ved Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.005610).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-88-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 88.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-88-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 88.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-88-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 88.

Tilbake til