Karabin - 1852 Forsøkskarabin
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1852-Forsok-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Legg merke til ekstra avtrekker montert for å spenne hanen.
Modell og produksjon
Type
Karabin
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren (Kavaleriet)
Modell
1852 Forsøkskarabin
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1852-1854
Antall produsert
-
Serienummer
-
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Beskrivelse

Det eksisterer lite kildemateriale om denne karabinen. Det finnes to kjente eksemplarer av en karabin produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk i perioden 1852-1854. Det eksisterer også tre brannskadde våpen ved Forsvarsmuseet.

Karabinene har lengre løp og mindre kaliber enn forsøkskarabin M/1851. Det ene kjente eksemplaret har en ekstra avtrekker som brukes for å spenne hanen. Det andre eksemplaret har en innvendig slagfjær og et øye på hanen lik det svenske kammerladningsgevær M/1851. Begge løsningene gjør at geværet kan betjenes med en hånd. Det antas derfor at disse er en videreutvikling etter tilbakemeldingene fra prøvene på forsøkskarabin M/1851.

H.M. Kongen bestemte i 1854 at karabinprøvene skulle fortsette.

Merking

Eksemplaret med spennavtrekker er merket med kronet K og produksjonsår på toppen av kassen. Skruene og tilsvarende skruehull i kassen er nummererte. Stokkens venstre side er merket med kronet K.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1852-Forsok-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1852-Forsok-3.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1852-Forsok-4.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

Tilbake til