Rifle - M/1857 Lund
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1857-67-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1857 Lund produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk og Karljohansvern verft
Konstruktør
Rustmester Jacob Gabriel Lund
Kunde
Marinen
Modell
M/1857 Lund
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1869-1870
Antall produsert
Ukjent (mindre enn 65)
Serienummer
Innenfor ca 1111-1600
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Lund
Totallengde
1230 mm
Pipelengde
750 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Sikte
Vippesikte og åpent korn
Utstyr
Sabelbajonett M/1859
Beskrivelse

Marinens distriktssjøtropper skulle bevæpnes med 18-lødige kammerladningsgeværer. Marine- og postdepartementet ønsket å gjøre geværene mer hurtigskytende. Hæren var i 1868 allerede i gang med å forandre sine 4’’’ kammerladningsgeværer til Lunds modell. Marinen valgte samme system for sine 18-lødige geværer. Man var klar over ulempen med forskjellige kalibre, men dette var underordnet da Remington-geværene skulle brukes på krigsskipene, mens de 18-lødige geværene skulle brukes på land.

9. juni 1869 bevilget Stortinget 6000 spesidaler til forandring av 2000 stk. av Marinens 18-lødige kammerladere til Lunds modell. Marinens geværer ble kamret for den 18-lødige kobberhylsepatronen som Hæren utviklet i 1868. Fremdriften i omgjøringen gikk sakte. Kun en mindre del av pengene var i 1869-1870 benyttet ved Karljohansvern til omgjøringen. I 1871 begynte Marinen å tvile på Lunds forandringsmodell. Kongsberg Våpenfabrikk gjennomførte sammenlignende forsøk mellom Lunds og Landmarks systemer. Skyteforsøk fortsatte ved Karljohansvern i 1871-1872.

Forandringen fra kammerlader til Lunds modell ble foretatt på tilsvarende måte som for Hærens modeller. Noen av geværene av modell 1855 og 1857 fikk erstattet sine originale bunnplater av messing med tilsvarende av jern. Samtlige av Marinens Lundsgeværer har vippesikter og pussestokker. For de eldste modellene (M/1845, M/1852, M/1855) var det nødvendig å kappe stokken, samt flytte det fremre båndet bak forsiktet for å få plass til både pussestokk og bajonett.

Fram til 1873 hadde Marinen forandret 40 geværer til Lunds modell. I 1884 hadde man 65 stk. ved arsenalet ved Karljohansvern. Det antas derfor at det totale antallet omgjorte geværer av alle 18-lødige marinemodeller til Lunds mekanisme er 65. Det er ikke kjent hvor mange av hver av modellene M/1845, M/1852, M/1855 og M/1857 som ble omgjort. M/1845 er pr i dag ikke kjent som omgjort til Lunds mekanisme.

Merking

Geværene beholdt sin opprinnelige merking ved omgjøringen til Lunds modell.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1857-67-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1857 Lund produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1857-67-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1857 Lund produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk

Tilbake til