Rifle - M/1884/87 Jarmann
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-15350-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 15350. - M/1887 produsert i 1890.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Jacob Smith Jarmann
Kunde
Hæren
Modell
M/1884/87 Jarmann
Kaliber
10,15 Jarmann
Produksjonsperiode
1887-1897
Antall produsert
-
Serienummer
-27850
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
8
Totallengde
1350 mm
Pipelengde
830 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:558
Vekt
4400 gram
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Bueklaffsikte og åpent korn
Beskrivelse
Merking

Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K er stemplet på skjeftet og pipen. Serienummer er stemplet på pipen, hevarmen, under hanen, på sluttstykket, siktestolen, siktet, skjeftet, kolbekappen, skjeftebåndene og avtrekkerbøylen.

Kontrolloffiseren stemplet pipen, skjeftet og siktet. Max Lund var kontrolloffiser fram til sommeren 1893. Jacob Maximilian Gran Paaske kontrollerte geværene med nr 25099-27111. O.A. Julsrud kontrollerte geværene med nr 27112-27850. Rustmester Rasmussen har etter alt å dømme kontrollert enkelte geværer. Samtlige av Marinens geværer må ha blitt kontrollert av Max Lund.

Kongens navnesiffer ble normalt stemplet ved kontrolloffiserens stempel på pipen.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-15350-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 15350.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-15350-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 15350.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-15350-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 15350.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-15350-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 15350.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-15350-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 15350.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-15350-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 15350.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-12-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 12. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-12-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 12. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-12-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 12. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-12-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 12. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-13-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 13. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-13-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 13. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-13-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 13. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-16-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 16. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-16-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 16. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1887-16-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 16. - Gjennomskåret undervisningsmodell for M/1887.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-87-1.jpg
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Jarmanns modifiserte repetermekanisme antatt 1887

Tilbake til