Rifle - M/1849/67 Landmark
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-37-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Jens Landmark
Kunde
Marinen
Modell
M/1849/67 Landmark
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
ca 350?
Serienummer
1-ca 350?
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Landmark
Beskrivelse

I 1867 ble det bestemt at Marinens våpen skulle bygges om til Landmarks system for å kunne skyte metallpatroner. De fleste M/1849 ble da bygget om og fikk modellbetegnelse M/1849/67.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange som ble produsert av M/1849 eller hvor mange som ble bygget om til M/1849/67. Det antas at det ble produsert rundt 350 eksemplarer med serienummer fra 1 til ca 350. Se linken for observerte eksemplarer med tilhørende serienummer. Der finnes også laveste og høyeste kjente serienummer.

Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.

Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-37-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-37-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-37-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-37-5.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-25-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-25-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-25-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-25-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-25-5.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-70-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Produsert i 1850. (FMU.007880)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-70-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Produsert i 1850. (FMU.007880)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-70-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Produsert i 1850. (FMU.007880)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-70-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Produsert i 1850. (FMU.007880)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-67-M1849-Marine-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1849/67 Landmark øverst og sin forløper M/1849 Kammerlader nederst.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-67-M1849-Marine-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1849/67 Landmark øverst og sin forløper M/1849 Kammerlader nederst.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-67-M1849-Marine-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1849/67 Landmark øverst og sin forløper M/1849 Kammerlader nederst.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-1.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Kongsberg M/1849/67 Landmark produsert i 1851

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-2.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Avtrekkerbøylen er nummerert.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-3.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-4.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-5.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-6.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Tennstempelet er i utkanten av støtbunnen siden patronen er randtent.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-7.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Her skimtes produksjonsår 1851 på toppen av kammerhuset.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-8.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Kammerhusets venstre side er merket med serienummer, Jens Landmark sitt kontrollmerke (JL), samt filermerke OM. Skruene og skruehullene er nummererte for å unngå forveksling.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-9.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Stokken er merket med serienummer samt Jens Landmark sine kontrollstempler.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-10.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Skruer og skruehull er nummererte for at de ikke skal forveksles med hverandre.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-11.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Toppen av kolbekappen er merket med serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-284-12.jpg
Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284.

Tilbake til