Skarpskytter - IRG-M85
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-001.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken
Modell og produksjon
Type
Skarpskytter
Produsent
Kongsberg - Geværfabrikken
Konstruktør
Ingvar Robert Grøttan
Kunde
Private
Modell
IRG-M85
Kaliber
6,5x55 og 7,62x51
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
3
Serienummer
01-03
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Pipelengde
700 mm
Pipediameter v/munning
19 mm
Vekt
5600 gram
Skjefte
Laminert bøk
Sikte
Buskdiopter og KV sikte med utbyttbart korn
Beskrivelse

Ingvar Robert Grøttan fra Bjugn i Sør-Trøndelag har mekaniker bakgrunn og jobbet ved SINTEF i Trondheim. Grøttan konstruerte på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet en pistol med revolvermagasin. Det ble produsert flere prøveeksemplarer, men pistolen kom aldri i serieproduksjon.

Grøttan fikk senere i oppdrag fra KV å konstruere et utkast til et nytt skarpskyttergevær for Det Frivillige Skyttervesen i Norge, samt tilsvarende for Danmark og Sverige. Grøttan konstruerte og laget en prototype, herunder også et egenprodusert diopter. Denne var med i konkurransen med både innenlandske og utenlandske konkurrenter.

Prototypen og tegningene ble overlevert KV som utarbeidet arbeidstegninger og produserte 3 prøvegeværer. KV foretok en forandring på bolten som igjen medførte en funksjoneringsfeil ved fremføring av patronene. KV måtte derfor lage nye bolter til geværene for å rette opp dette.

Grøttans gevær var med helt til slutt i konkurransen, men det endelige valget falt på et tyskprodusert gevær fra Sauer.

Geværet fikk modellbetegnelse med IRG-M85 etter konstuktøren og har Busk diopter.

Geværet har sidemontert magasin og stor åpning i låskassen for etterlading av enkeltskudd. Sluttstykket har 3 låsklakker nær kammeret, og 66 grader hevarmbevegelse, samt to opptrekksflater for spenning og torsjonsavlastet slagfjær. Sikringen låser både hanen og sluttstykket. Låskassen er beddet i stokken med symetrisk rekylopptak mot senter. Geværet har kombinert feste for kikkertsikte og aksielt justerbart Busk dioptersikte. Siktene kan av- og påmonteres uten etterfølgende siktejustering.

Merking

Toppen av låskassen er merket IRG M85, samt KV og et tosiffret serienummer, f.eks. 02.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Magasin-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Tidlig magasin for IRG M85.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Magasin-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Magasin-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Magasin-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Magasin-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Magasin-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Magasin-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-002.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-003.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-004.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-005.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-006.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-007.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-008.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-009.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-010.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-011.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-012.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-013.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-014.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-015.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-016.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-017.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-018.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-019.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-020.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-021.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-022.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-023.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-IRG-M85-Teknisk-Spec-024.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg - Geværfabrikken

Tilbake til