Karabin - M/1912 Krag
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-1460-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1460.
Modell og produksjon
Type
Karabin
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde
Private
Modell
M/1912 Krag
Kaliber
6,5x55 mm
Produksjonsperiode
1912-1920
Antall produsert
1552
Serienummer
F41-F92, 93-1592, 28472-28481
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1107 mm
Siktelinje
553 mm
Pipelengde
605 mm
Pipediameter v/munning
15 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:200
Vekt
4000 gram
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Bueklaff, åpent 100-2200 m
Utstyr
Utstøterstokk M/1912
Ammunisjon 6,5x55
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk produserte M/1912 karabiner i en egen serienummerrekke for salg til private skyttere. Karabinene skulle være identiske med Hærens modell. Det ble produsert serier av låskasser og deler i enkelte år som ble satt av til dette. Karabinene ble ferdigstilt etter behov. Derfor er det ikke alltid samsvar mellom årstall på låskassen og når geværet faktisk ble ferdigstilt eller levert til kjøper.

Skytterne foretrakk fortsatt M/1894 geværet, og KV hadde M/1912 karabiner for salg helt fram mot andre verdenskrig. Karabinene ble annonsert både i Norsk Skyttertidende og KVs kataloger, men uten at skytterne fattet særlig interesse. Guttekarabinen M/1906 ble etter hvert tilgjengelig for salg. Disse var både hendigere og billigere for unge skyttere. Etter 1924 kom også Krag-Jørgensen skarpskyttergeværer for salg. Totalt ble det derfor bare produsert 1552 M/1912 karabiner for salg til skyttere. De siste karabinene ble ikke avsendt før sent ut på 30-tallet.

Karabiner opp til serienummer 1092 hadde den første typen nesebånd. Det var mulig for sivile å skaffe forsterkningsbånd fra KV, men dette ble sjeldent gjort. De siste 500 karabinene i serien fikk forsterkede nesebånd. Disse hadde også todelt overtre og den nye typen nedrebånd. Alle de private karabinene hadde nedbøyd hevarm med flat kule. Sluttstykkene var fram til ca. nr. 701 blanksmerglede. Etter dette ble de sandblåst. I slutten av serien ble det også observert blånerte sluttstykker.

Siktene var innrettet for B-ammunisjon med unntak av noen av de siste karabinene som hadde sikte for D-ammunisjon.

Serienummerrekken for de private M/1912 karabinene starter på 41, da serienummer 1-40 var benyttet for forskjellige prøvegeværer i 1911. De første ca. 40 geværene i den private serien hadde også en F foran serienummeret. De fleste F merkede karabinene hadde stillbare baksikter som prøvekarabinene for Hæren og ingen anslagsstift for sikteklaffen.

En liten serie på 10 karabiner ble produsert i 1918 med nummer i den private serien for geværer (ikke karabin serien) mellom 28472 og 28481. Disse ble spesielt produsert for å bli byttet med utenlandske våpen. To ble sendt til Danmark, to til Frankrike og de resterende ble beholdt for senere utbytting. Flere av disse ble i ettertid solgt i Norge.

Merking

De private karabinene er generelt merket på samme måte som Hærens karabiner. I tillegg hadde de private karabinene løvemerking på låskassen og skjeftet. Sluttstykkene ble ikke løvemerket før fra ca. serienummer 1000.

De fleste karabinene ble kontrollert av Haakon Finne. Det kan finnes enkelte karabiner som er kontrollert av Kvaal eller Alstad. Det finnes også enkelte private karabiner som ikke er merket for sluttkontroll i det hele tatt tilsvarende det man finner på enkelte korte karabiner.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-1460-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1460.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Prisliste-DFS.jpg
Foto: www.kvf.no - Skytterkontoret - Prisliste gjeldende fra 13. januar 1940 fra Skytterkontoret der ulike Krag Jørgensen modeller kunne bestilles.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Prisliste-DFS-Bestilling.jpg
Foto: www.kvf.no - Skytterkontoret - Bestillingsskjema tilhørende prislisten fra Skytterkontoret over. Legg merke til betingelsene for våpenkjøp til disse prisene.

Tilbake til