Karabin - M/1897 Krag
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5602-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5602.
Modell og produksjon
Type
Karabin
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde
Hæren (Ingeniør)
Modell
M/1897 Krag
Kaliber
6,5x55 mm
Produksjonsperiode
1900-1902
Antall produsert
3466
Serienummer
3131-4696, 5131-6000, 6001-7030
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1015 mm
Siktelinje
400 mm
Pipelengde
520 mm
Pipediameter v/munning
15 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:200
Vekt
3400 gram
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Bueklaff, åpent 100-2200 m
Utstyr
Ammunisjon 6,5x55
Beskrivelse

Karabin M/1897 for Ingeniørvåpenet var i utgangspunktet identisk med Karabin M/1895 for Kavaleriet. Prøver hadde imidlertid vist at ingeniørene hadde behov for å ha reimfestet lengre ned. Øyet til karabinkroken ble derfor flyttet til ca 10 cm foran kolbekappen.

I 1907 ble det bestemt at en 220 ingeniørkarabiner skulle forandres til kavalerikarabiner M/1895. Modifiseringen ble gjennomført i juli 1907 og våpnene hadde serienummer 3401-3405, 4650 og 5486-5699.

På en del karabiner M/1897 er det tydelig at skjeftene opprinnelig har vært produsert for M/1895. Hovedarsenalets ruller viser at 150 karabiner med serienummer 4501-4650 ble endret fra kavalerikarabiner til ingeniørkarabiner i 1907. Skjeftene på disse kan gjenkjennes ved at hullet til M/1895 sitt reimfeste er plugget igjen.

Karabinene ble levert med munningshette og reim som standardutstyr fra Kongsberg Våpenfabrikk.

Produksjonen av M/1897 ble igangsatt i 1900 og siste våpen ble levert i 1902. Våpnene er levert i samme nummerserie som kavalerikarabin M/1895.

Merking

Siden overtreet dekket den fremre delen av låskassen ble karabinene isteden merket på bakre venstre side av kassen. Der finnes karabinens serienummer, produksjonsår, KVs kronede K samt kontrollstempel. Fra 1905/1906 ble også HM Kong Haakon sitt H7 monogram påstemplet. Karabiner solgt fra Hæren er påført løvestempel. Alle vesentlige deler unntatt fjærene ble påført hele våpennummeret. Dette ble gjort med alle de korte karabinene.

Våpnene ble underlagt vanlig kontroll og man finner for eksempel kontrollmerker under løpet. Deler merket med to stjerner (**) er ved kontroll akseptert på tross av mindre ubetydelige feil.

Alle M/1897 karabinene ble kontrollert og stemplet av Kapt. B. Cranner.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5602-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5602. - Kontrollert av B. Cranner, 1901.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5602-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5602. - Pipen er merket med det sjeldne stempelet for Oscar II.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5602-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5602.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5951-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 5951. - Låskassens venstre side er merket med kronet K, produksjonsår, serienummer, samt kontrollmerket BC (Bjarne Cranner).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5951-11.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 5951.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5951-12.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 5951.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5951-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 5951. - Pipens underside er stemplet med A, overgangen mot kassen er merket JH.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5951-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 5951. - Pipens venstre side er merket med serienummer, Oscar II sitt kongemonogram (kun kronen synlig pga skjevt anslag), samt to stjerner. Stjernene betyr at delen er akseptert til tross for mindre ubetydelig feil.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5951-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 5951. - Toppen av løpet er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5951-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 5951.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5951-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 5951.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-FMU-1.jpg
Foto: FMU - Askild Antonsen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-FMU.070379.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 5749.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-FMU.072703.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6720.

Tilbake til