Karabin - M/1895 Krag
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-2583-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583.
Modell og produksjon
Type
Karabin
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde
Hæren (Kavaleri)
Modell
M/1895 Krag
Kaliber
6,5x55 mm
Produksjonsperiode
1894-1906
Antall produsert
5843
Serienummer
59-63, 90-91, 1-850, 851-2350, 2351-3130, 4697-5130, 7031-7780, 8531-9280
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1015 mm
Siktelinje
400 mm
Pipelengde
520 mm
Pipediameter v/munning
15 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:200
Vekt
3400 gram
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Bueklaff, åpent 100-2200 m
Utstyr
Patronskulderbelte
Ammunisjon 6,5x55
Beskrivelse

Krag-Jørgensen M/1895 ble approbert ved kongelig resolusjon 14. desember 1895. Produksjonen av disse startet våren 1898. Låskassene var i utgangspunktet identisk med M/1894. Overtreet dekket imidlertid låskassens gjengeparti, noe som gjorde falsen i kassen for overtreet unødvendig. Et løst, ringformet beslag ble festet rundt kassen som fungerte som feste for overtreet.

En annen forskjell fra M/1894 var at magasinavstengeren var endret slik at den ikke skulle stikke ut, samt at sikringsfløyen var avrundet og forkortet. Avtrekkerbøylen var avfilt på venstre fremre side slik at karabinen skulle ligge bedre mot ryggen.

Pipene var 52 cm mot geværets 76 cm, og de manglet bajonettklakk. Den hadde en ny type klakkhylse med et forsikte som var av mindre dimensjoner enn M/1894. Pipene hadde munningsdiameter på 15 mm.

Siktestolen var rett avskåret i bakkant, og hadde et løst stålbeslag i enden for å holde overtreet på plass. Siktestolen var endret for å gi rett oppsats med B-ammunisjon og kort pipe.

Skjeftene var av valnøtt og hadde noe spinklere dimensjoner enn M/1894. Kolben var 15 cm kortere. Utstøterstokken var fjernet. Kolbekappen var svakt buet i side og fulgte kolben. Det var ikke åpning for pussesaker i kolben. Nedrebåndet hadde remfeste på venstre side. Under kolben var det et øye for remmens karabinkrok. Øyet var ca 2 cm bak pistolgrepet.

Det ble approbert en egen munningshette for karabinen. Denne hadde en kortere skjerm enn den for M/1894 for å passe over den mindre kornklakken.

På grunn av endring i bæremåten for karabinene i kavaleriet ble det approbert en modellendring 7. mars 1908. Endringen bestod i at et ekstra øye for karabinkroken ble linket fast til underbeslaget gjennom det opprinnelige hullet for geværremmen (som uansett ikke ble benyttet av kavaleristene). En liten stoppebolt ble plassert i et lite hull boret fra innsiden av underbeslaget. På de fleste karabiner ble øyekroken på kolben beholdt. Selv om endringen ble approbert har ikke alle karabiner blitt utsatt for denne endringen.

Merking

Siden overtreet dekket kassens gjengeparti ble våpenets merking plassert på bakre høyre del av låskassen foran hevarmen. Karabinenes serienummer, produksjonsår, KVs kronede K og kontrollørstempel ble påført her. Fra 1905/06 ble også HM Kong Haakons monogram påført. Som for andre våpen solgt ut fra Hæren ble enkelte karabiner merket med løve.

Alle vesentlige deler ble påført hele våpennummeret. Fjærene ble ikke merket.

Nummer 1-850 ble besiktiget av Kapt. O.A. Julsrud. Nummer 851-1530 ble besiktiget dels av PrLrt. B. Cranner og dels av Rustmester J. Mørch. Nummer 1531-2350 ble hovedsakelig kontrollert av Rustmester J. Mørch. Enkelte spredte nummer ble besiktiget av Kapt. B. Cranner. Disse er merket med hans C. Fra nummer 2351 ble samtlige karabiner besiktiget og stemplet av Kapt. B. Cranner.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-2583-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-2583-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-2583-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583. - Magasinlokket er åpent og klart for etterfylling.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-2583-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583. - Patronene lagt inn i magasinet.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-2583-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583. - Magasinlokket er lukket og første patron er klar for å bli kamret. Dette geværet har kontrollmerke av B. Cranner, 1900.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-1323-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 1323. - Avtrekkerbøylen har en spesiell form ved at den smalner inn på den ene siden mot reimkroken.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-FMU-1.jpg
Foto: FMU - Askild Antonsen

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-FMU.009619.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 322.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-FMU.064305.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 9198.

Tilbake til