Rifle - M/1894 Krag
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357. - Sivil Krag-Jørgensen M/1894 med kuledeksel.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde
Private
Modell
M/1894 Krag
Kaliber
6,5x55 mm
Produksjonsperiode
1895-1944
Antall produsert
33537
Serienummer
1-2500, ca 201-400, 8001-39337, NC39001-NC39300
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1263 mm
Siktelinje
600 mm
Pipelengde
763 mm
Pipediameter v/munning
15 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:200
Vekt
4000 gram
Skjefte
Valnøtt/bøk eller bjørk
Sikte
Bueklaff, åpent 100-2200 m
Utstyr
Knivbajonett M/1894
Skrujern
Oljeflaske
Pussesnor
Mikrometersikte Olsen-Maseng
Dioptersikte M/23
Diopterdeksel for dioptersikte M/23
Dioptersikte M/30
Ammunisjon 6,5x55
Beskrivelse

De første 2500 geværene for private ble framstilt ved KV våren/sommeren 1895 samtidig med produksjonen for Hæren. Serien va i utgangspunktet på 3000 våpen, men de 500 siste ble stort sett levert til Marinen.

De private geværene var i praksis prøvekluter for oppsetting av produksjonen for Hæren. Dette medførte at de kunne ha enkelte feil og mangler, som igjen medførte forbedringer for etterfølgende geværer.

De private geværene hadde noen mindre modifikasjoner i forhold til den approberte modellen. Dette inkluderte stillskrue for avtrekker. De første 2500 hadde også kuledeksel fra Steyr som var kjøpt inn for å avlaste produksjonen. Geværene var for øvrig lik de tidlige geværene med rørstykke og sikring av den første typen, samt skjefte med tidlig skjefteskrue etc. Alle geværene fikk kolbekappe uten lokk.

Geværene ble distribuert til skytterne uten rem eller annet utstyr. Mange skyttere skaffet seg likevel tilhørende utstyr etterhvert som det kom for salg.

I 1895 ble produksjonen av private geværer midlertidig avsluttet da leveransene til Hæren måtte prioriteres. KV satte imidlertid sammen en del geværer av kasserte eller sekunda deler. Sammensetning av slike geværer ble gjennomført fra 1895 til ca 1901. Omfanget av denne produksjonen antas å ha vært på rundt 200 våpen med serienummer fra ca 201 til ca 400.

Produksjonen av private geværer startet opp igjen i 1901. Geværene var nå identiske med Hærens geværer, med unntak av at kolbekappen var uten lokk og at de hadde stillskrue for avtrekket.

18. desember 1906 ble støttefjær for avtrekkeren approbert for Hærens geværer. Dette ble også innført for skytterlagsgeværene, men støttefjæren måtte gjøres kortere på grunn av stillskruen for avtrekkeren. Denne ble innført fra serienummer ca. 11500 i begynnelsen av 1907.

Fra 24. august 1908 fikk de private geværene levert med rett spor i kornskruen til forskjell fra Hærens geværer som hadde en skrue som krevde et spesielt skrujern.

Fra ca. 1909 ble også skytterlagsgeværene levert med lokk i kolbekappen på samme måte som Hærens geværer.

Fra ca. 1924 ble det innført en stoppeskrue som kunne skrus inn forfra i kornklakken. Denne hindret siktet og bevege seg til siden. Også tidligere geværer som fikk innskiftet ny pipe fikk denne skruen ved nye klakkhylser.

Merking

Hele våpennummeret ble påført låskasse, skjefte, kolbekappe og pipe. Geværenes deler ble nummerert med hele våpennummeret fram til ca. serienummer 30000. Etter dette ble det innført nummerering av delene med de fire siste sifrene med punktum foran. Hensikten med denne nummereringen var at det ikke skulle være lett å levere våpen eller deler fra disse til reparasjon ved Hærens avdelinger.

Fra gevær nummer 37606 (15. oktober 1933) ble det innført innskrenket nummerering. Kun pipe, låskasse, sluttstykke, kolbekappe, skjefter og sikter nummereres. Øvrige deler skulle være unummerert. Fra nummer 37616 ble det igjen besluttet også å nummerere magasinlokket, dekselet, hanebolten, rørstykket, utdrageren og tilbringeren. En del av de helt siste geværene, fra ca. 38500, hadde enkelte nummer påført med merkepenn.

Låskassen, hevarmen og skjeftet ble stemplet med løve for å indikere at våpenet var produsert for private.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357. - Toppen av kassen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt produksjonsår 1895.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357. - Kassens venstre side er merket med løve, serienummer, samt med Kaptein Jacob Maximilian Gran Paaskes kontrollmerke.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357. - Stokkens venstre side er merket med løve, serienummer, samt med Kaptein Jacob Maximilian Gran Paaskes kontrollmerke.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-9.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357. - Sluttstykke for serienummer 357 sammenlignet med et senere sluttstykke.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357. - Kolbekappen har ikke luke for pussesutstyr.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-357-11.jpg
Foto: www.kvf.no - Folke Helle - Serienummer: 357. - Kolbekappene på de første private geværene var unummerert. Fra serienummer 8001 var de nummerert til våpnene.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1936 privat-39281-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1936 privat-39281-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1936 privat-39281-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1936 privat-39281-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1936 privat-39281-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1936 privat-39281-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-privat-NC-1944-39094-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: NC39094.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-privat-NC-1944-39094-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: NC39094.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-privat-NC-1944-39094-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: NC39094.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-privat-NC-1944-39094-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: NC39094.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325. - Dette våpenet er et eksempel på de som ble satt sammen av kasserte/sekunda deler i perioden 1895-1901.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325. - Kassens venstre side er merket med serienummer og Ole Adolf Julsrud sitt kontrollmerke.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325. - Toppen av kassen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt produksjonsår 1898.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325. - Kassens høyre side er merket med løve for å vise at det er et våpen produsert for private.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-9.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325. - Toppen av pipen er merket med kronet K samt SP. Pipens venstre side er merket med serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-10.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325. - Kolbekappen har ikke lokk for oljeflaske.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-11.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325. - Kolbekappens innside er merket med serienummer. Stokken er boret opp for oljeflaske.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-13.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325. - Sluttstykket har spor for varsler.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-14.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-15.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-16.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1898-privat-325-17.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 325. - Dette våpenet har stoppeskrue for å hindre at kornet beveget seg i side. Dette ble innført først i 1924. Eldre våpen fikk dette ved senere pipebytte.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1915-privat-25882-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 25882. - Dette våpenet har stillskrue med vanlig spor, men har ikke stoppeskrue.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1915-privat-25882-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 25882.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1915-privat-25882-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 25882.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1915-privat-25882-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 25882.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1915-privat-25882-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 25882.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1915-privat-25882-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 25882.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1915-privat-25882-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 25882.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1915-privat-25882-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 25882. - Dette våpenet er produsert etter at lokk for oljeflaske er innført også for sivile våpen.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Prisliste-DFS.jpg
Foto: www.kvf.no - Skytterkontoret - Prisliste gjeldende fra 13. januar 1940 fra Skytterkontoret der ulike Krag Jørgensen modeller kunne bestilles.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Prisliste-DFS-Bestilling.jpg
Foto: www.kvf.no - Skytterkontoret - Bestillingsskjema tilhørende prislisten fra Skytterkontoret over. Legg merke til betingelsene for våpenkjøp til disse prisene.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Diopter M25-M30.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Prisliste fra Kongsberg Våpenfabrikk datert mai 1933 med bl.a. dioptersikte M/23 og M/30.

Tilbake til