Rifle - M/1894 Krag
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Marine-2608-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2608.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde
Marinen
Modell
M/1894 Krag
Kaliber
6,5x55 mm
Produksjonsperiode
1895-1900
Antall produsert
3396
Serienummer
2511-5906
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1263 mm
Siktelinje
600 mm
Pipelengde
763 mm
Pipediameter v/munning
15 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:200
Vekt
4000 gram
Skjefte
Valnøtt/bøk eller bjørk
Sikte
Bueklaff, åpent 100-2200 m
Utstyr
Skrujern
Oljeflaske
Pussesnor
Ammunisjon 6,5x55
Beskrivelse

Selv om Marinen hadde et eget forsyningssystem og foretok egne prøver før anskaffelse av våpen, ser ikke dette ut til å ha vært tilfelle for innføringen av Krag-Jørgensen geværet. Enkeltgeværer ble anskaffet for framvisning og vurdering, men ingen større prøver ble gjennomført. Det er ikke funnet dokumentasjon på at Marinen formelt approberte Krag-Jørgensen geværet, og det ser heller ikke ut til at Marinen hadde egne krav til utviklingen. Det kan se ut som Marinen helt enkelt bestemte å innføre Hærens Krag-Jørgensen modell.

Landsskytterstyret hadde inne en ordre på 2500 våpen med start på serienummer 1 i 1895. KV hadde satt 3000 våpen i produksjon, og foreslo at de 500 som ble til overs skulle gå til Marinen. Dette ble akseptert på tross av at disse geværene var produsert og merket som sivile våpen for skyttere. De beholdt opprinnelig serienummer, hadde løvemerking på låskasse, hevarm og skjefte. Disse våpnene hadde også kuledekselet som skulle ha rommet varselmekanismen som var blitt forkastet. Geværene har rørstykker, sikring og fjærer som modellene før 1896. De har også kolbekapper uten lokk.

Fra 1896, etter at de første 500 geværene var levert, fikk Marinen levert våpen som var identiske med Hærens utgaver med unntak av serienummer og merking.

Merking

Marinens serienummerrekke startet på 2511 i 1895 og ble avsluttet med serienummer 5906 i 1900. Det var ingen produksjon i 1897 og 1899. De første 490 geværene var merket identisk med de private geværene. De påfølgende geværene, trolig fra 3001 var merket som Hærens geværer. Flere av geværene har i ettertid fått løvemerking i forbindelse med salg fra Hovedarsenalet.

Geværene fra 1895-1896 og fra 1898 er mottatt og kontrollert av Kaptein Ole Adolf Julsrud. Hans første type stempel (J) ble brukt på låskassene, mens OAJ stempelet ble brukt på skjeftene i 1895-1896. På geværene fra 1898 er hans OAJ stempel brukt både på låskasser og skjefter. Geværer fra 1900 er kontrollert og stemplet av Bjarne Cranner.

Alle vesentlige deler er merket med hele serienummeret. Dette er forskjellig fra Hærens modeller der kun de tre siste sifrene ble brukt. Rørstykkene på marinegeværene fra 1896 ble nummerert under sikringen, ikke foran som på andre modeller. Denne plasseringen ble forlatt igjen i 1898.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Marine-2608-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2608.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Marine-2608-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2608.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Marine-2608-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2608.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-Marine-2608-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2608. - Viser også "magasindeksel m/kule", også noe som ble endret. Se "Krag-Jørgensen Geværet" side 94. Bildet viser også stemplingen: Godkjent av A. Julsrud, overført til privat (løvestemplet).

Tilbake til