Rifle - M/1884 Jarmann
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-1.jpg
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Tegning av Jarmann M/1884. Bildet viser kårdebajonett, mens Marinen hadde en egen knivbajonett for Jarmann.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Carl Johans Vern
Konstruktør
Jacob Smith Jarmann
Kunde
Marinen
Modell
M/1884 Jarmann
Kaliber
10,15 Jarmann
Produksjonsperiode
ca 1885-1892
Antall produsert
717 (alle modeller)
Serienummer
ca 2500-2800, ca 6001-6400 (alle modeller)
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
8
Totallengde
1350 mm
Pipelengde
830 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:558
Vekt
4400 gram
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Bueklaffsikte og åpent korn
Utstyr
Knivbajonett M/1894
Beskrivelse

Dagbøkene som til nå er kjent for Jarmann geværene inneholder ikke våpnene som ble levert til Marinen. Marinens geværer ble nummerert utenom Hærens serie. Det er likevel kjent et antall geværer fra 1890-1892 med serienummer tidlig på 6000 tallet som kan stemme med de 405 geværene som ble levert fra KV til Marinen med knivbajonetter.

De kjente Jarmann knivbajonettene har serienummer tidlig i 6000 serien samt midt på 2000 serien. Bajonettene i 2000 serien kan stemme med de første 312 geværene som ble levert i 1886-1889. Disse kan være nummerert fra ca 2500-2800.

Merking

Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K er stemplet på skjeftet og pipen. Serienummer er stemplet på pipen, hevarmen, under hanen, på sluttstykket, siktestolen, siktet, skjeftet, kolbekappen, skjeftebåndene og avtrekkerbøylen.

Kontrolloffiseren stemplet pipen, skjeftet og siktet. Samtlige av Marinens geværer må ha blitt kontrollert av Max Lund. Max Lund var kontrolloffiser fram til sommeren 1893.

Kongens navnesiffer ble normalt stemplet ved kontrolloffiserens stempel på pipen.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-2.jpg
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Jarmanns repetermekanisme M/1884

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-87-2.jpg
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Forandringer som ble gjort med mekanismen til repetergevær M/1884

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-1015-Jarmann-1918-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Vidar Andresen - 10,15x61R Jarmann originale kammermål datert 1918.

Tilbake til