Rifle - M/1884 Jarmann
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-11285-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 11285. - Jarmann M/1884 for Hæren. Dette eksemplaret er produsert i 1888.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Jacob Smith Jarmann
Kunde
Hæren
Modell
M/1884 Jarmann
Kaliber
10,15 Jarmann
Produksjonsperiode
1883-
Antall produsert
-
Serienummer
1-14370
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
8
Totallengde
1350 mm
Pipelengde
830 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:558
Vekt
4400 gram
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Bueklaffsikte og åpent korn
Utstyr
Kårdebajonett - M/1884
Beskrivelse
Merking

Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K er stemplet på skjeftet og pipen. Serienummer er stemplet på pipen, hevarmen, under hanen, på sluttstykket, siktestolen, siktet, skjeftet, kolbekappen, skjeftebåndene og avtrekkerbøylen.

Kontrolloffiseren stemplet pipen, skjeftet og siktet. Max Lund var kontrolloffiser fram til sommeren 1893. Jacob Maximilian Gran Paaske kontrollerte geværene med nr 25099-27111. O.A. Julsrud kontrollerte geværene med nr 27112-27850. Rustmester Rasmussen har etter alt å dømme kontrollert enkelte geværer. Samtlige av Marinens geværer må ha blitt kontrollert av Max Lund.

Kongens navnesiffer ble normalt stemplet ved kontrolloffiserens stempel på pipen.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-11285-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 11285.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-7591-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 7591.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-7591-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 7591.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-7591-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 7591.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-7591-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 7591.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-1.jpg
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Tegning av Jarmann M/1884 med kårdebajonett og balg

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-2.jpg
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Jarmanns repetermekanisme M/1884

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-87-2.jpg
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Forandringer som ble gjort med mekanismen til repetergevær M/1884

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-1015-Jarmann-1918-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Vidar Andresen - 10,15x61R Jarmann originale kammermål datert 1918.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-Forsok-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann (LK12444/HAO923)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-Forsok-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-Forsok-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-Forsok-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-Forsok-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-Forsok-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-Forsok-7.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-Forsok-8.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

Tilbake til