Rifle - M/1860/67 Remington
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1868-1210-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1210. - M/1860/67 Remington produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1868. Dette har opprinnelig vært en 4 linjers kammerlader M/1860 som i 1868 er bygget om til Remington mekanisme.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk og Karljohansvern verft
Konstruktør
Remington/Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Marinen
Modell
M/1860/67 Remington
Kaliber
4''' (12x42R og 12x44R)
Produksjonsperiode
1868-1869
Antall produsert
514
Serienummer
Innenfor 1-1430
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Rolling Block
Totallengde
1160 mm
Pipelengde
750 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Vekt
3500 gram
Skjefte
Bjørk
Sikte
Vinkellamellsikte eller sikte med skyver M/1868 og åpent korn.
Utstyr
Døllebajonett M/1843 modifisert
Døllebajonett M/1860
Sabelbajonett M/1860
Beskrivelse

Ved kongelig resolusjon av 8. februar 1868 fikk Marine- og postdepartementet tillatelse til å forandre 500 4-linjers kammerladningsgeværer M/1860 til Remingtons rolling block system. Dette rakk til å forsyne de effektive krigsfartøyene bortsett fra roflotiljen. Tøymesteren mente derfor at Marinen burde anskaffe 726 moderne geværer for å sikre en tilstrekkelig bevæpning for fartøyene.

Forandringen fra kammerladningsgevær til rolling block var omfattende. Kammerladningsgeværet ble kappet foran og bak kammerhuset for å gjøre plass til Remingtonmekanismen. Siden Remingtonmekanismen var kortere, ble det ferdige geværet 10 cm kortere. Riflene i løpet ble deretter trukket opp fra 3,75’’’ til 3,88’’’ for å gjøre kaliberet likt Hærens Remington geværer. Den sekskantede rifleprofilen ble erstattet av en konvensjonell rifleprofil med seks rifler.

Den nye låskassen er av smijern og er dannet av to vertikale vegger som i framkant er forenet med en tverrvegg med oppgjenget utboring der pipen er skrudd fast. Bak er det en tange som er festet til bakskjeftet med en krysskrue. Låse og lukkemekanismen består av et sluttstykke og en hane. Soldaten spente hanen med høyre tommel og åpnet deretter sluttstykket med samme tommel ved å vippe det bakover. Så skjøv han en patron inn i kammeret og vippet sluttstykket frem. Geværet var nå skuddklart. Geværene brukte samme kobberhylsepatron som Hærens Remington og Lundsgeværer.

De fleste Remingtongeværene ble utstyrt med skyvesiktet som ble approbert for Hærens Lundsgeværer i mars 1868, men en del Remington geværer har beholdt det gamle vinkellamellsiktet. Det er ikke observert Remingtongeværer med skarpskyttersikter, men det kan ha forekommet.

Som en del av forandringen fikk noen Remingtongeværer en pussestokk som ble lagt i en renne under pipen. Pussestokken ble festet i en mutter i forkant av låseblikket. Det antas at hvert femte gevær fikk pussestokk.

I følge Søartilleriets håndbok fra 1878 ble Marinens Remingtongeværer forsynt med sabelbajonett. Observasjoner av kjente eksemplarer viser likevel at flertallet har bajonettklakk for vanlig døllebajonett på pipens venstre side. Er fåtall har klakk for omgjorte bajonetter for Marinegeværet M/1843. Disse har bajonettklakken under pipen. Det er uklart om denne fantes allerede på de opprinnelige 1860 geværene eller om den ble påsatt under forandringen.

Ved utgangen av 1868 hadde Kongsberg Våpenfabrikk forandret ti geværer. Fire geværer ble forandret ved Karljohansvern verft samme år. De fleste geværene ble omgjort i andre halvdel av 1869. Pr 20. april 1869 hadde Marinen mottatt 96 geværer fra våpenfabrikken, og de resterende ville bli levert om kort tid. Regnskapet viser at Marinen totalt forandret 514 4 linjers kammerladningsgeværer til Remington mekanisme. 500 geværer utgjorde hovedbestillingen. De øvrige 14 geværene er de første prøvegeværene som ble omgjort på KV (10 stk.) og Karljohansvern (4 stk.).

Merking

Geværene beholdt sine opprinnelige serienummer og varierer derfor innenfor 1-1430 selv om bare 514 ble omgjort. Kassens venstre side er merket med kronet K, produksjonsår samt serienummer. Serienummer finnes også i treverket på fremstokkens venstre side. Det eksisterer flere eksemplarer som er merket med en stor K på toppen av låskassen. Betydningen av denne er ikke kjent.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1868-1210-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1210.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1868-1210-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1210.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1868-1210-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1210.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1868-1210-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1210.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1222-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1222.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1222-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1222.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1222-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1222.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1222-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1222.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-RollingBlock-M1860-67-MARINE-1868-55-2.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Serienummer: 55. - Det eksisterer flere eksemplarer som er merket med en stor K på toppen av låskassen. Betydningen av denne er ikke kjent.

Tilbake til