Rifle - M/1859
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Kammerlader M/1859. Dette eksemplaret er produsert i 1860.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1859
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1859-1861
Antall produsert
1700
Serienummer
10858-12476
Produksjon pr år
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1260 mm
Siktelinje
665 mm
Pipelengde
770 mm
Pipediameter v/munning
23 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Vekt
4950 gram
Sikte
Vinkellamellsikte og åpent korn
Utstyr
Sabelbajonett M/1859
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

M/1859 er et kort kammerladningsgevær med sabelbajonett. M/1859 er produsert originalt som kort utgave fra fabrikken, og er ikke kortet ned basert på et tidligere levert langt gevær. Det ble approbert 11. mars 1859 etter at prøvene ved Østlandske Jægercorps og Garden i Stockholm ble avsluttet. Infanteriets sersjanter og korporaler, samt Jegerkorpets mannskaper skulle bevæpnes med dette geværet. Modellen er kun produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Geværet er likt M/1855 med unntak av pipelengde og pipens feste til stokken. Det ble levert originalt med vinkellamellsikte M/1855. Pipen er festet til sokken med to messingbånd hvor rembøylen er festet på øvrebåndet. Båndet har et firkantet hull for båndfjærens hode på høyre side. På pipens høyre side sitter en T formet bajonettklakk for feste av sabelbajonetten. Kornet sitter 16mm fra munningen.

Merking

Alle større deler er merket med serienummer. På oversiden foran kammerstykket samt på låsblikket finnes kronet K, årstall og våpennummer. Skruer og tilsvarende hull i kassen er nummererte. Kontroll og innskytingsmerker finnes på kassens venstre side. På stokkens venstre side finnes kronet K, serienummer og kontrollmerke.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Bajonettfeste for sabelbajonett M/1859 på pipens høyre side.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Toppen av låsen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, serienummer samt kontrollmerket til Maximilian Gran.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Siktet er merket med kontrollmerket til Christian Gothlieb Jacobsen (Stilisert J øverst), kontrollmerket til Ole Hermann Johannes Krag (stor K), samt filermerke AH som antas å tilhøre fileren Andreas Hansen.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Legg merke til at skruer og skruehull er merket med nummer slik at man ved sammensetningen skulle bruke riktig skrue på riktig sted.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-9.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-10.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Fremre del av underbeslaget er merket med serienummer, Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt produksjonsår.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-11.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Bakre del av underbeslaget er merket med serienummer, kontrollmerket til Maximilian Gran (stilisert G) samt filermerket M sammen med kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (stilisert J).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-12.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Kolbekappen er merket med kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (stilisert J) samt filermerke F.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-12183-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 12183.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-12183-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 12183.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-12183-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 12183.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-12183-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 12183.

Tilbake til