Rifle - M/1855
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-6736-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6736.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1855
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1855-1859
Antall produsert
ca 3300
Serienummer
6907-ca 10807
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1415 mm
Pipelengde
930 mm
Skjefte
Bjørk
Sikte
Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett M/1855
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

26. mai 1855 ble vinkellamellsiktet approbert. Produksjonen av M/1849 ble forandret til å ta i brukt det nye siktet. Geværer som ble levert originalt med dette siktet kalles M/1855. Denne geværmodellen ble kun produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Med unntak av siktemidlene er dette geværet helt identisk med M/1849. Siktet er festet med en ring rundt pipen foran kammerhuset. På oversiden av kolben 13 tommer bak siktet finner man merkeskruen for avstandsbedømmelse innskrudd. Hakestykket er uten sikteskjerm. Våpennummeret er slått inn midt på oversiden av hakestykket. Våpenummeret og plasseringen av dette er et godt kjennetegn på denne modellen. M/1855 kan lett forveksles med M/1849/55. M/1849/55 har våpennummeret slått inn på høyre side av hakestykkets overside. Dette på grunn av at sporet for siktefjæren er fylt igjen.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor mange M/1855 KV produserte siden serienumrene fortsatte i samme nummerserie som M/1849. Produksjonen ble avsluttet i 1859.

Merking

Geværet er merket med serienummer på alle større deler. På oversiden foran kammerstykket finner man kronet K, årstall og våpennummer. De samme merkene finnes på låseblikket foran rembøylen. For øvrig er geværet merket som andre kammerladingsgeværer fra Kongsberg Våpenfabrikk.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-6736-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6736.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-6736-3.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6736. - Legg merke til vinkellamellsikte for avstandsbedømmelse.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-6736-4.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6736.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-9080-1.jpg
Foto: www.kvf.no - JP Hammerich - Serienummer: 9080. - M/1855 produsert i 1857. Øverst på bildet finnes detaljbesiktingsstempelet fra Maximilian Gran. Under dette kommer serienummer 9080. Deretter kommer "MG" som er kontrolloffisersmerket til Maximilian Gran. Den kronede K for Kongsberg Våpenfabrikk følges av produksjonsåret 1857. Nederst finnes serienummeret.

Tilbake til