Rifle - M/1849/55 Herzberg
./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1849-55-726-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Crause, Herzberg, Tyskland
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1849/55 Herzberg
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1855-
Antall produsert
mindre enn 2000
Serienummer
innenfor 1-2000
Basert på modell
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1415 mm
Pipelengde
930 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Riflestigning
1:1400
Skjefte
Nøttetre
Sikte
Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett M/1849
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

I 1855 ble ny enhetsammunisjon med spissprosjektil innført. Sammen med ammunisjonen ble det innført et spissprosjektilsikte M/1855. Det ble besluttet at eldre kammerladningsmodeller skulle gjøres om og utstyres med dette siktet. Det er pr i dag ikke kjent hvor mange eldre geværer som ble gjort om, men det antas at dette skjedde med de fleste våpnene. Det eksisterer pr i dag svært få våpen som ikke er omgjort.

Ved omgjøringen ble sikteskjermen og klaffene skåret bort. Fjæra for sikteklaffene ble tatt bort, og sporet etter denne ble fylt igjen. Dette sporet kan tydelig sees på venstre side av hakestykkets overside og er et godt kjennetegn på denne modellen.

Baksiktet, spissprosjektilsikte M/1855, ble festet til en ring som går rundt pipen like foran kammerstykket. Ringen er festet under med en skrue som klemmer ringen sammen. Stokken har fått skåret ut rom til ringen og festeskruen. Siktet støttes i bakkant mot kammerhuset. Framenden av siktefoten og pipen har fått merker som skal stå mot hverandre for at innskytingen skal stemme.

Etter omgjøringen fikk geværene ny modellbetegnelse ved at man tilføyde /55 bak den opprinnelige modellbetegnelsen. Dette geværet fikk derfor modellbetegnelse M/1849/55.

Merking

M/1849/55 beholdt sin opprinnelige merking fra M/1849.

De største delene er merket med våpennummer. Enkelte av disse har bare de to siste sifrene av nummeret. På låseblikket foran rembøylen er det slått inn en stor R. Oversiden foran kammerstykket er merket med R over C.H. Under pipen er det stemplet produksjonsår og R2.

På noen våpen kan man også finne avdelingsmerker som er påført etter at våpnene forlot fabrikken.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1849-55-726-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1849-55-726-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1849-55-726-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1849-55-726-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1849-55-726-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1849-55-726-7.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726. - Pipens underside er merket med produksjonsår 1850.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-328-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Vidar Sæther - Serienummer: 328.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-328-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Vidar Sæther - Serienummer: 328. - Dette eksemplaret er merket med R samt kontrollmerke C.H. Andre eksemplarer har kun en C, eller er umerket.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-328-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Vidar Sæther - Serienummer: 328. - Stokkens høyre side er merket med det norste riksvåpenet.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-55-1927-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1927.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-55-1927-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1927.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-55-1927-3.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1927.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-55-1927-4.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1927.

Tilbake til