Rifle - M/1849 Herzberg
./picts/default.jpg
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Crause, Herzberg, Tyskland
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1849 Herzberg
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1850-1853
Antall produsert
2000
Serienummer
1-2000
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1415 mm
Pipelengde
930 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Skjefte
Nøttetre
Sikte
Klaffsikte (M/1849) og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett M/1849 Herzberg
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

20. november 1849 ble det bestemt at linjeinfanteri og lette tropper også skulle utstyres med kammerladergeværer. Denne beslutningen medførte at det ble behov for betydelig flere våpen til Hæren. Samtidig ble det approbert en ny modell, M/1849, som ble satt i produksjon etter at M/1846 produksjonen var avsluttet. M/1849 ble produsert av A. Francotte i Liége i Belgia, Herzberg i Tyskland og Kongsberg Våpenfabrikk. Geværene fra de tre fabrikkene skiller seg fra hverandre kun med mindre detaljer og ved merking.

M/1849 er i hovedsak lik M/1846, men noen avdekkete svakheter er forbedret og produksjonstekniske tilpasninger er innført. Følgende forbedringer er gjort siden M/1846:

* Låsens bunnplate er forenklet. Bunnplaten i M/1846 ble festet med 4 skruer. På M/1849 er to av skruene fjernet og bunnplaten festes nå i forkant til kammerhuset med et svalehalespor.

* Hanens utforming er betydelig kraftigere.

* Klaffsikte ble innført. Tidligere modeller hadde stangsikte som kunne gli ned under avfyring. Det nye klaffsiktet hadde fast sikte for 200 alen, og hengslede klaffer som kunne vippes opp for skyteavstandene 300 og 400 alen. Klaffene ble holdt oppe av en bladfjær på undersiden.

* Kolbekappen ble forsterket med en tunge på undersiden av kolben som er festet med en skrue.

Våpenfabrikken Crause i Herzberg leverte 2000 geværer nummerert fra 1-2000. Våpnene ble produsert i 1850-1853.

Det finnes pr i dag ingen kjente bevarte eksemplarer av denne modellen i dag. Det kan se ut som alle har gjennomgått senere modifikasjoner.

Merking

De største delene er merket med våpennummer. Enkelte av disse har bare de to siste sifrene av nummeret. På låsblikket foran rembøylen er det slått inn en stor R. Oversiden foran kammerstykket er merket med R over C.H. Under pipen er det stemplet produksjonsår og R2.

På noen våpen kan man også finne avdelingsmerker som er påført etter at våpnene forlot fabrikken.

Kilder
Tilbake til