Rifle - M/1849 Kongsberg
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-2675-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2675. - FMU.001744
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1849 Kongsberg
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1850-1855
Antall produsert
6906
Serienummer
1-6906
Produksjon pr år
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1415 mm
Pipelengde
930 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Skjefte
Bjørk
Sikte
Klaffsikte (M/1849) og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett M/1849
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

20. november 1849 ble det bestemt at linjeinfanteri og lette tropper også skulle utstyres med kammerladergeværer. Denne beslutningen medførte at det ble behov for betydelig flere våpen til Hæren. Samtidig ble det approbert en ny modell, M/1849, som ble satt i produksjon etter at M/1846 produksjonen var avsluttet. M/1849 ble produsert av A. Francotte i Liége i Belgia, Herzberg i Tyskland og Kongsberg Våpenfabrikk. Geværene fra de tre fabrikkene skiller seg fra hverandre kun med mindre detaljer og ved merking.

M/1849 er i hovedsak lik M/1846, men noen avdekkete svakheter er forbedret og produksjonstekniske tilpasninger er innført. Følgende forbedringer er gjort siden M/1846:

* Låsens bunnplate er forenklet. Bunnplaten i M/1846 ble festet med 4 skruer. På M/1849 er to av skruene fjernet og bunnplaten festes nå i forkant til kammerhuset med et svalehalespor.

* Hanens utforming er betydelig kraftigere.

* Klaffsikte ble innført. Tidligere modeller hadde stangsikte som kunne gli ned under avfyring. Det nye klaffsiktet hadde fast sikte for 200 alen, og hengslede klaffer som kunne vippes opp for skyteavstandene 300 og 400 alen. Klaffene ble holdt oppe av en bladfjær på undersiden.

* Kolbekappen ble forsterket med en tunge på undersiden av kolben som er festet med en skrue.

Produksjonen ved Kongsberg Våpenfabrikk startet i 1850 samtidig med at produksjonen av M/1846 ble avsluttet. Produksjonen varte fram til 1855 da neste kammerladningsmodell ble approbert. Våpnene ble nummerert fra 1 og oppover. Serienummer 1-4 ble beholdt som modellgeværer av Kongsberg Våpenfabrikk for bruk under videre produksjon.

Merking

De største delene er merket med våpennummer. På oversiden av kammerstykket foran finnes Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår og våpennummer. De samme merkene finnes på låsblikket foran rembøylen. Stokkens venstre side er merket med Kronet K og serienummer. Skruene og tilhørende skruehull er merket med nummer. I tillegg finnes kontroll merker fra kontrolloffiseren som har kontrollert våpenet.

På noen våpen kan man også finne avdelingsmerker som er påført etter at våpnene forlot fabrikken.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-2675-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2675. - FMU.001744

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-2675-3.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2675. - FMU.001744

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-2675-4.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2675. - FMU.001744

Tilbake til