Rifle - M/1846/55 Herzberg
./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-1349-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1349. - (LK403)
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Crause, Herzberg, Tyskland
Konstruktør
Kaptein Scheel & N. Gregersen
Kunde
Hæren
Modell
M/1846/55 Herzberg
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1855-
Antall produsert
mindre enn 1500
Serienummer
innenfor 1-1500
Basert på modell
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1415 mm
Siktelinje
755 mm
Pipelengde
930 mm
Pipediameter v/munning
22 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Vekt
4800 gram
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett M/1846
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

I 1855 ble ny enhetsammunisjon med spissprosjektil innført. Sammen med ammunisjonen ble det innført et spissprosjektilsikte M/1855. Det ble besluttet at eldre kammerladningsmodeller skulle gjøres om og utstyres med dette siktet. Det er pr i dag ikke kjent hvor mange eldre geværer som ble gjort om, men det antas at dette skjedde med de fleste våpnene. Det eksisterer pr i dag svært få våpen som ikke er omgjort.

Ved omgjøringen ble sikteskjermen skåret bort. Stangsiktet ble skåret av i overkant av hakestykket og hullet i dekkplata på hakestykket ble plugget igjen. Våpenarbeiderens initialer ble slått inn på nakkestykkets overside. Et godt kjennetegn på de omgjorte modellene er at de har to skruer merket 6 og 7 på hakestykkets overside.

Baksiktet, spissprosjektilsikte M/1855, ble festet til en ring som går rundt pipen like foran kammerstykket. Ringen er festet under med en skrue som klemmer ringen sammen. Stokken har fått skåret ut rom til ringen og festeskruen. Siktet støttes i bakkant mot kammerhuset. Framenden av siktefoten og pipen har fått merker som skal stå mot hverandre for at innskytingen skal stemme.

Etter omgjøringen fikk geværene ny modellbetegnelse ved at man tilføyde /55 bak den opprinnelige modellbetegnelsen. Dette geværet fikk derfor modellbetegnelse M/1846/55.

Merking

M/1846/55 beholdt sin opprinnelige merking fra M/1846. I tillegg finner man våpenarbeiderens stempel på toppen av nakkestykket. Dette merket ble påført ved omgjøring til M/1846/55.

Herzberg geværene er merket med serienummer på venstre sideskinne bak krumtappen. Serienummer finnes også på større deler, men enkelte deler har kun de to siste sifrene i serienummeret. Foran rembøylen på låsblikket finnes bokstaven R. En del geværer er merket med R over C.H. foran på kammerhuset. Noen eksemplarer har kun en C, mens andre igjen er uten merking. Pipens underside er merket med årstall og R2 like før overgangen til kammeret. Dette er skjult under skjeftet. Det norske riksvåpenet er slått inn på kolbens høyre side. På de fleste våpen er dette lite synlig.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-1349-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1349. - (LK403)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-1349-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1349. - (LK403)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1846-55-345-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - M/1846/55 Herzberg

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1846-55-345-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Kammeret i åpen stilling.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1846-55-345-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Nærbilde av baksikte med Maximilian Gran sitt kontrollmerke.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1846-55-345-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Kassen er merket C. Siktet er merket med Maximilian Gran sitt kontrollmerke.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1846-55-345-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Merket HJS på nakkestykket bakerst på låskassen er filermerket til en filer ansatt ved Kongsberg Våpenfabrikk. Denne platen er satt på ved ombygningen for å skjule hullet i kassen etter det originale M/1846 siktet.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1846-55-345-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Toppen av kolbebeslaget er merket med avdelingsmerke.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1846-55-345-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Stokken har innslått et merke. Kan se ut som "LAURVIG."

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-1434-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: 1434.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-1434-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: 1434. - Toppen av kolbebeslaget er merket med avdelingsmerke og serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-1434-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: 1434. - Stokken har innslått et merket "GUDBR. DAL".

Tilbake til