Rifle - M/1845
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1845-M1845-67-Marine-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1845 kammerlader (øverst) og M/1845 Landmark (i midten).
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kaptein Scheel & N. Gregersen
Kunde
Marinen
Modell
M/1845
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1845-1846
Antall produsert
100
Serienummer
1-100
Observerte eksemplarer
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1230 mm
Pipelengde
750 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Sikte
Stangsikte og åpent korn
Utstyr
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

M/1845 var den første kammerladermodellen produsert spesielt for Marinen. Kaliberet er 18 lødig. Modellen har tre bånd og den samme smale hanen som finnes på Hærens M/1842. M/1845 har stangsikte bak på kammerhuset. Skruene er nummererte.

En av svakhetene med M/1845 var at messingen i løpsbåndene var for tynn. Dette ble rettet opp i marinens neste modell som var M/1849.

I 1867 ble det bestemt at Marinens våpen skulle bygges om til Landmarks system for å kunne skyte metallpatroner. De fleste M/1845 ble da bygget om og fikk modellbetegnelse M/1845 Landmark.

Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.

Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1845-M1845-67-Marine-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1845 kammerlader (nederst) og M/1845 Landmark (i midten).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1845-M1845-67-Marine-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1845 kammerlader (øverst) og M/1845 Landmark (i midten).

Tilbake til