Rifle - M/1845
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1845-M1845-67-Marine-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1845 kammerlader (øverst) og M/1845/67 Landmark (i midten).
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Marinen
Modell
M/1845
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1845-1848
Antall produsert
Ca 100
Serienummer
-
Observerte eksemplarer
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Utstyr
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

M/1845 var den første kammerladermodellen produsert spesielt for Marinen. Kaliberet er 18 lødig. Modellen har tre bånd og den samme smale hanen som finnes på Hærens M/1842. M/1845 har stangsikte bak på kammerhuset. Skruene er nummererte.

En av svakhetene med M/1845 var at messingen i løpsbåndene var for tynn. Dette ble rettet opp i marinens neste modell som var M/1849.

I 1867 ble det bestemt at Marinens våpen skulle bygges om til Landmarks system for å kunne skyte metallpatroner. De fleste M/1845 ble da bygget om og fikk modellbetegnelse M/1845/67.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange som ble produsert av M/1845. Det antas at det ble produsert rundt 100 eksemplarer med serienummer fra 1 til ca 100. Se linken for observerte eksemplarer med tilhørende serienummer. Der finnes også laveste og høyeste kjente serienummer.

Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.

Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1845-M1845-67-Marine-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1845 kammerlader (nederst) og M/1845/67 Landmark (i midten).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1845-M1845-67-Marine-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1845 kammerlader (øverst) og M/1845/67 Landmark (i midten).

Tilbake til