Rifle - M/1842 Kongsberg
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - Kammerlader M/1842 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.003638)
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kaptein Scheel & N. Gregersen
Kunde
Hæren
Modell
M/1842 Kongsberg
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1842-1844
Antall produsert
400
Serienummer
1-400
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1407 mm
Pipelengde
930 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Skjefte
Bjørk eller nøttetre
Sikte
Stangsikte og korn
Utstyr
Døllebajonett M/1842
Døllebajonett M/1842/44
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

Kongsberg M/1842 kammerlader ble approbert 18. mai 1842. Denne modellen ble først approbert kun som prøvevåpen, men ble godkjent for ordinær bruk når M/1846 ble innført. På grunn av begrenset produksjonskapasitet ved Kongsberg Våpenfabrikk ble en del geværer også produsert i Liége i Belgia. De belgiske våpnene skiller seg fra KV våpnene kun ved merking og små detaljer.

Kammeladerne ble modifisert flere ganger i perioden de var i bruk, så et våpen i original M/1842 utførelse er veldig sjelden i dag.

M/1842 skiller seg fra senere modeller ved stangsiktet bak på kammeret og hanens utforming. Spennarmen på hanen er smal med rund overflate. På Hærens geværer finnes kun denne haneformen. Hevarmens ring rundt krumtappen er bare 4 mm tykk. Dette er også et godt kjennetegn på denne modellen.

Pipen er smidd i jern med 6 høyrevridde rifler med jevn riflestigning. To sideskinner er loddet til pipens bakkant. Høyre sideskinne har to hull bakerst for skrue 2 og 4. Venstre sideskinne har to hull bakerst for skrue 3 og 5. Disse skruene brukes for å skru fast hakestykket bakerst i kassen. Foran skruehullene finnes et større hull for krumtappen. Rundt dette hullet finnes det en forstøttningsring på høyre side. Lengre fram på høyre side finnes tre klakker for å støtte og holde hevarmen på plass.

Hakestykket danner bakre vegg i kammerhuset. På toppen av hakestykket sitter sikteskjermen. Stangsiktet går igjennom et firkantet hull i hakestykket som er foret med kobber. Stangsiktet kan trekkes opp og ned avhengig av skyteavstanden. Gjennom sikteskjermen går skrue 6 og 7 som skrus fast til bunnplaten i kassen. Bunnplaten festes i fremre kant med skrue 8 og 9. Langs midten av bunnplaten går en kam som styrer kammerstykket på riktig plass under lukking. I midten av bunnplaten er det et hull for pistongen.

Kammerstykket er laget i ett jernstykke og har et kaliber på 13 lødig. I bakkant er det et ovalt hull for krumtappen. I krumtapphullet er det en utfresing for krumtappens løftehake. Krumtappen er lagret i sideskinnene i den lille og store valsetapp. Krumtappen har en eksentrisk valse som beveger kammerstykket. Valseskruen fester krumtappen til hevarmen. Foran på hevarmen sitter knappen som virker som en vektstang. Ved å løfte på stangen frigjøres hevarmen fra støtteklakkene på sideskinnen.

Låsen består av 14 deler. Reimbøyle, reimbøyleskrue, låsblikk, hane, haneskrue, avtrekker, avtrekkerskrue, avtrekkerfjær, avtrekkerfjærskrue, slagfjær, slagfjærskrue, avtrekkerbøyle, avtrekkerbøyleskrue og skål.

Skjeftet er laget i et helt stykke tre. De aller fleste geværene er levert med skjefter av bjørk. Enkelte våpen har skjefte av nøttetre. Kolbekappen er i messing og er festet med 3 treskruer til skjeftet.

Pipe og mekanisme er festet til skjeftet med hakeholderen. Hakeholderen er festet til låsen med krysskruen. Pipen er festet til forskjeftet med tre messingbånd og båndfjærer. Disse kalles øvre-, mellom- og nedrebånd. I mellombåndet er fremre reimbøyle festet. Låsen festes til skjeftet med 4 skruer. Bakerst er det en treskrue som går igjennom avtrekkerbøyle og fester låseblikket til skjeftet. Krysskruen fester hakeholderen, skjeftet og låsen sammen. En skrue går innenfra og ned i låsblikket bak hammerhullet. Den fjerde skruen går gjennom låsblikket foran reimbøylen. Denne skruen festes i en mutter som er innfelt i skjeftet.

M/1842 hadde i utgangspunktet ikke brunering eller annen overflatebehandling. Brunering ble innført først i 1846. Brunerte M/1842 som eksisterer i dag er etterbrunert.

Merking

Merkingen kan variere fra våpen til våpen. I utgangspunktet ble våpnene merket med kronet K på toppen av kassen og på underbeslaget. Serienummer ble kun merket bak på venstre sideskinne. I forbindelse med modifiseringer kan ytterligere merking ha blitt påført. Noen av geværene er merket med kronet K og årstall på toppen foran på kammeret, og foran rembøylen på låsestykket. Andre geværer mangler både kronet K og årstall på toppen foran på kammeret. Serienummer kan også finnes på sikte, skrue for krumtapp, hevarm, og kassens venstre side. Noen av skruene er nummererte med tilsvarende nummer på kassen der de hører hjemme. På skjeftets venstre side bak låsen kan man finne kronet K og serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - M/1842 ble levert uten overflatebehandling (blank). De M//1842 som er brunerte i dag er brunert i ettertid. (FMU.003638)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - (FMU.003638)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - Legg merke til serienummer 1 stemplet inn bakerst på venstre sideskinne.(FMU.003638)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - Toppen av kassen er merket med kronet K. Serienummer ble ikke merket på toppen av kassen. Noen fikk påført serienummer her i ettertid i forbindelse med senere modifikasjoner. (FMU.003638)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - Her vises det spesielle stangsiktet som dras opp og skyves ned etter behov. Tilsvarende sikte finnes også på M/1846.(FMU.003638)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - Stangsiktet i nedre posisjon. Museørene i bakkant beskytter stangsiktet. (FMU.003638)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - (FMU.003638)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-9.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - (FMU.003638)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-1-10.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - Underbeslaget er merket med kronet K. Her finnes ikke serienummer. (FMU.003638)

Tilbake til