Muskett - M/1834
./picts/default.jpg
Modell og produksjon
Type
Muskett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1834
Kaliber
16 lødig
Produksjonsperiode
1834-
Antall produsert
ca 6300
Serienummer
ca 5700-ca 12000
Observerte eksemplarer
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Flintlås
Antall rifler
Ingen
Skjefte
Bjørk
Sikte
Skur og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett M/1829
Beskrivelse

Etter at produksjonen av M/1829 hadde pågått noen år, ble det i 1834 besluttet å innføre noen forbedringer som vi i ettertid omtaler som M/1834. Låseblikkets form ble endret slik at det ble rundt i bakkant. Avstanden fra hanen til ildstålet ble gjort større, og slagfjæren for hanen ble gjort svakere. Dette skulle gi bedre gnister og derved forbedre tenning av ladningen ved avfyring.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange M/1834 geværer som ble produsert. Laveste kjente nummer er 5798 og høyeste kjente nummer er 11967. Det antas derfor at serienummer rekken har gått fra ca 5700 til ca 12 000, som gir en produksjon på ca 6300.

Merking

Merkingen kan variere fra våpen til våpen. Låsblikket er normalt merket med kronet K. Noen av delene kan være merket med filermerke. Pipens bakre del ble normalt merket med KVs merke samt kontrolloffiserens merke. Våpen som er bygget om til perkusjon.

Våpen som er bygget om til perkusjon kan ha fått merkinger på låseblikk og pipe bortslipt ifm. omgjøringen. Pipen kan også ha blitt påført nye merker ifm. kontroll etter omgjøringen.

Kilder
Tilbake til