Rifle - M/1821/41/51
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-142-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 142. - (LK2481)
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk/Kronborg
Kunde
Hæren
Modell
M/1821/41/51
Kaliber
15 lødig
Produksjonsperiode
1851-
Antall produsert
481?
Serienummer
-
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon Tappgevær
Totallengde
1100 mm
Siktelinje
535 mm
Pipelengde
732 mm
Pipediameter v/munning
25 mm
Antall rifler
5
Rifling
Høyre
Riflestigning
1 1/8
Vekt
3500 gram
Skjefte
Bjørk
Sikte
Vinkellamellsikte (M/1851) og åpent korn.
Utstyr
Sabelbajonett - M/1851
Kratser/Visker
Beskrivelse

For beskrivelse se M/1821 Jægerrifle og M/1821/41 Jægerrifle.

I 1851 ble det approbert forandringsmodeller til tappgevær, og omgjøringen av eldre munnladningsvåpen startet. Dette omfattet også M1821/41. Hensikten med omgjøringen var å gjøre våpnene i stand til å skyte spisse kuler i steden for de gamle rundkulene. Tappen satt i kammerenden av løpet og ekspanderte bakenden av spisskulen slik at den tettet for kruttgassene. Kruttet ble liggende rundt tappen når våpenet var ladet. Det ble innført en ny ladestokk som hadde en form og styrke som egnet seg til å ansette kulen mot tappen. Siden kuletypen ble endret, så endret også kulebanen seg. Dette medførte at baksiktet ble byttet ut slik at det passet med den nye spisskulen.

I forbindelse med denne omgjøringen ble løpet endret fra 22 lødig med 8 rifler til 15 lødig med 5 rifler.

Det ble opprettet omgjøringsverksted på Våpenfabrikken, samt et verksted på Akershus der løytnant Gran ble ansatt som besiktingsmann.

Etter omgjøringen fikk geværet modellbetegnelse M/1821/41/51.

Merking

Riflen er merket med KONGSBERG V.F. på pipens venstre side. Låsen kan være merket med serienummer og kronet K. Tennklossen er merket med kronet K.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-142-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 142. - (LK2481)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-142-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 142. - (LK2481)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-142-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 142. - (LK2481)

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-47-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 47. - M/1821/41/51 tappgevær produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-47-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 47.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-47-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 47.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-47-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 47.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-47-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 47.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-47-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 47.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-47-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 47.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-47-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 47.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-2058-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 2058. - M/1821/41/51 tappgevær produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-2058-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 2058. - M/1821/41/51 tappgevær produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-2058-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 2058. - M/1821/41/51 tappgevær produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

Tilbake til