Rifle - M/1821/41
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1821-41-10-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk/Kronborg
Kunde
Hæren
Modell
M/1821/41
Kaliber
22 lødig
Produksjonsperiode
1841-
Antall produsert
481?
Serienummer
-
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Pipelengde
732 mm
Antall rifler
8
Rifling
Høyre
Riflestigning
1 1/8
Vekt
2500 gram
Skjefte
Bjørk
Sikte
Standvisir med klaff og åpent korn
Beskrivelse

For beskrivelse se M/1821 Jegerrifle.

Ved kongelig resolusjon av 12. februar 1841 ble det bestemt at alle håndildvåpen skulle omarbeides til perkusjon. Dette omfattet også M1821 Jægerriflen.

Forandringene til perkusjon foregikk i hovedsak ved Våpenfabrikken og ved arsenalene. Ved arsenalene ble det opprettet perksujonsverksteder for våpenfabrikkens regning. Ved Våpenfabrikken begynte forandringsarbeidet 1. juli 1841. Etterhvert ble de som kunne unnværes i den pågående kammerladningsproduksjonen utsendt som følger: til Trondheim 3 filere, til Bergen 3 filere, til Kristiansand 3 filere og 1 smed, og til Fredrikstad 3 filere.

Hovedarsenalets beholdninger ble ombygd ved verkstedet på Akershus. Det ble opprettet et verksted på Fredrikshald og en del geværer ble omgjort av forskjellige korpsbørsemakere.

Etter omgjøringen fikk geværet modellbetegnelse M1821/41.

På grunn av ombygningen er det kun få kjente eksemplarer av den originale M1821 med flintlås. De kjente eksemplarene kan være av våpnene som ble produsert men ikke godkjent for leveranse, og at de av den grunn aldri ble ombygd.

Merking

Riflen er merket med KONGSBERG V.F. på pipens venstre side. Låsen kan være merket med serienummer og kronet K. Tennklossen er merket med kronet K.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1821-41-10-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1821-41-10-3.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1821-41-10-4.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1821-41-10-5.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.

Tilbake til