Årsproduksjon av Rifle - M/1884 Jarmann
Oversikten viser leveransetidspunkt for Jarmann geværer for private. Oversikten kommer fra Det Kongelige norske Artilleriets Aarsberetninger. Kilde: Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik

År Serienummer Antall Merknad
1883 - 28 -
1884 - 61 -
1885 - 129 -
1886 - 20 -
1887 - 13 -
1888 - 7 -
1894 - 345 -

Tilbake til