Årsproduksjon av Rifle - M/1867 Remington (Hæren)
Oversikt over når våpen ble kontrollert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Dette er data fra dagbøkene fra kontrolloffiserene. Merk at kontrollår produksjonsår på kassen ikke trenger å være det samme. Kassen kan være produsert ett år for så å bli satt sammen og kontrollert påfølgende år. Kilde: Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik

År Serienummer Antall Merknad
1867 ca 1-23 - Usikkert
1868 ca 24-50 - Usikkert. Serienummer 53 er stemplet med produksjonsår 1868.
1869 ca 51-150 - Usikkert
1870 ca 151-2500 - Usikkert
1871 ca 2500-6200 - Usikkert
1872 ca 6200-9500 - Spredte nummer. 3161 geværer levert
1873 ca 9500-14500 - -
1874 ca 14500-20000 - Spredte nummer.
1875 ca 20000-25200 - Spredte nummer.
1876 ca 25200-32079 - Spredte nummer.
1877 32080-36244 - Spredte nummer.
1878 35586-40913 - Spredte nummer.
1879 40914-45060 - Spredte nummer.
1880 45061-48996 - Spredte nummer.
1881 48997-50472 - Spredte nummer.
1882 50358-52380 - -

Tilbake til